Beroep cartograaf

Cartografen creëren kaarten door verschillende wetenschappelijke gegevens te combineren, afhankelijk van het doel van de kaart (bv. topografische, stedelijke of politieke kaarten). Zij combineren de interpretatie van wiskundige aantekeningen en metingen met de esthetiek en de visuele afbeelding van de site voor de ontwikkeling van de kaarten. Zij kunnen ook werken aan de ontwikkeling en verbetering van de geografische informatiesystemen en het wetenschappelijk onderzoek binnen de kaart verrichten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

Vaardigheden

 • Digitale cartografie toepassen

  Kaarten maken door formatteren van de verzamelde gegevens in een virtueel beeld dat een exacte afbeelding van een specifiek gebied geeft.

 • Gebruikersvriendelijkheid verbeteren

  Onderzoeken en testen van nieuwe methoden om een product zoals een website of kaart gebruikersvriendelijk te maken en makkelijker te begrijpen.

 • Kaartgegevens verzamelen

  Kaartmateriaal en -gegevens verzamelen en bewaren.

 • Geospatiale technologieën gebruiken

  Kan gebruik maken van georuimtelijke technologieën waarbij GPS (mondiale plaatsbepalingssystemen), GIS (geografische informatiesystemen) en RS (teledetectie) in de dagelijkse werkzaamheden worden gebruik.

 • GIS-gegevens verzamelen

  Verzamelen en organiseren van GIS-gegevens uit bronnen zoals databanken en kaarten.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • GIS-rapporten maken

  Relevante geografische informatiesystemen gebruiken om rapporten en kaarten te maken op basis van geografische informatie, met behulp van GIS-softwareprogramma's.

 • Themakaarten maken

  Gebruik maken van verschillende technieken zoals choropleth mapping en dasymetrische mapping om met behulp van softwareprogramma's themakaarten te maken op basis van geospatiale informatie.

 • Legenda's opstellen

  Toelichtende teksten, tabellen of lijsten van symbolen opstellen om producten zoals kaarten en grafieken toegankelijker te maken voor de gebruikers.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-systeemprogrammering wetenschappelijke meetapparatuur bedienen fotogrammetrie berichten over analyseresultaten cad-software gebruiken juridisch onderzoek wetenschappelijk onderzoek uitvoeren desktoppublishingtechnieken toepassen kaarten op maat ontwerpen geologie onderzoeksberekeningen uitvoeren desktoppublishing assisteren bij wetenschappelijk onderzoek landmeting traditionele illustratietechnieken gebruiken wetenschappelijke documentatie archiveren geodesie behoeften van klanten identificeren computergraphics ontwerpen digitale illustratietechnieken gebruiken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren verzamelde onderzoeksgegevens verwerken kwantitatief onderzoek uitvoeren luchtfoto’s bestuderen gegevens verzamelen met een gps teledetectietechnieken inspectiemethoden veldwerk uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie software gebruiken voor gegevensbewaring

Source: Sisyphus ODB