Beroep chemicus aroma's en geuren

Chemici op het gebied van aroma's en geuren ontwikkelen en verbeteren geurstoffen door het formuleren, testen en analyseren van parfums en hun ingrediënten, zodat het eindproduct voldoet aan de verwachtingen en de behoeften van klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Cosmeticasector

  Leveranciers, producten en merken in de cosmetische industrie.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

Vaardigheden

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Formules in processen omzetten

  De specifieke laboratoriumformules en bevindingen in productieprocessen door middel van computermodellen en -simulaties vertalen.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Specificaties opstellen

  Documenten schrijven met vermelding van de verwachte kenmerken van een product of dienst. Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke eigenschappen van het product of de dienst worden gedekt. De mate van gedetailleerdheid moet worden afgewogen tegen de behoefte aan flexibiliteit.

 • Haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen

  Ontwikkelingen en innovatievoorstellen bestuderen om te bepalen in hoeverre ze toepasbaar zijn in de onderneming en in hoeverre ze implementeerbaar zijn, rekening houdend met zaken zoals economische impact, bedrijfsimago en reacties van de consument.

 • Namen van geuren bepalen

  De namen van geuren bepalen zodat ze de nieuw ontwikkelde geur weerspiegelen.

 • Testen of geuren voldoen aan de eisen van klanten

  Een nieuwe reeks geuren testen bij een gekozen groep vrijwillige klanten om te controleren hoe zij reageren op de nieuwe producten en hoe tevreden ze zijn.

 • Geuren onderzoeken

  Onderzoek doen naar nieuwe chemische ingrediënten om nieuwe en betere geurstoffen te ontwikkelen.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Formules van geuren samenstellen

  Chemische formules ontwikkelen voor de reeds onderzochte nieuwe geuren.

Optionele kennis en vaardigheden

chemisch bewaren gaschromatografie productie controleren moleculaire biologie nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen afspraken met leveranciers uitonderhandelen toezicht houden op kwaliteitscontroles plantkunde reinigingsmiddelen levensmiddelenaroma's klinische chemie ingrediënten van voedingsmiddelen advies geven over geuren overleggen met externe laboratoria een computer gebruiken voedselallergieën reukzin

Source: Sisyphus ODB