Beroep chemisch ingenieur

Chemische ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen grootschalige chemische en fysische productieprocessen en zijn betrokken bij het hele industriële proces dat nodig is om grondstoffen om te zetten in producten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Organisatorische risico’s inschatten

  De handelingen en acties van een bedrijf analyseren om de gevolgen en mogelijke risico's ervan voor het bedrijf te beoordelen en om geschikte strategieën te ontwikkelen om deze gevolgen/risico’s aan te pakken.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

chemische producten ontwikkelen technische rapporten schrijven geneesmiddelen ontwikkelen kwaliteitsnormen opstellen oplossingen voor problemen creëren procedures voor materiaaltests ontwikkelen elektriciteit farmaceutische wetgeving techniek voor elektrische apparatuur composietmaterialen constructie van farmaceutische productiefaciliteiten beheren samenwerkingsrelaties aangaan elektrotechniek software voor technisch tekenen gebruiken ontwerpspecificaties opstellen testgegevens vastleggen fabricageprocessen optische systemen ontwerpen engineeringvalidatie toepassen basischemicaliën cad-software gebruiken chemisch bewaren farmacologie haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten chemische testprocedures beheren goede productiepraktijken methoden voor kwaliteitsgarantie apparatuur voor chemische analyse gebruiken softwarearchitectuurmodellen soorten verpakkingsmateriaal ontwerpbeginselen farmaceutisch productieproces beoordelen testgegevens analyseren nanotechnologie kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten klinische chemie productieprocessen analyseren voor verbetering technische expertise leveren bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten machinebouw documentatie over de registratie van de partij opstellen wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking chemische processen verbeteren farmaceutische sector beheer van de leveringsketen natuurkunde thermoplastische materialen farmaceutische chemie materiaalkunde zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving menselijke fysiologie computertechniek geneesmiddelenontwikkeling biologie wetgeving inzake verontreiniging prototypes ontwerpen halfgeleiders een computer gebruiken farmaceutische technologie analytisch denken verpakkingstechniek mechanica soorten metaal materialen testen publieke presentaties geven intellectueeleigendomsrecht textielmaterialen industriële software technische principes onderzoeken regelgeving inzake geneesmiddelenontwikkeling laboratoriumtechnieken advies geven over afvalbeheer materialen voor productie testen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving laboratoriumproeven uitvoeren materiaalmechanica medische microbiologie nieuwe producten in de productie integreren kwaliteitsstandaarden advies geven over verontreinigingspreventie productie van de fabriek controleren optische techniek toxicologie soorten plastic

Source: Sisyphus ODB