Beroep chemisch metaalkundige

Chemisch metaalkundigen zijn betrokken bij de winning van bruikbare metalen uit ertsen en recyclebaar materiaal. Zij bestuderen de eigenschappen van metaal, zoals corrosie en moeheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van non-ferrometalen

  Verschillende methoden voor de verwerking van non-ferrometalen en legeringen, zoals koper, zink en aluminium.

 • Verwerking van edelmetalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor edelmetaal, zoals goud, zilver en platina.

 • Legeringen van edelmetalen

  Soorten materiaal bestaande uit twee of meer metalen of niet-metalen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

 • Chemische technologieën voor metaalproductie

  De chemische processen en technologieën die worden toegepast bij de basismetaalproductie.

 • Metaal- en metaalertsproducten

  De aangeboden metaal- en metaalertsproducten, hun functies, eigenschappen en wettelijke eisen en voorschriften.

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Verwerking van ferrometalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor ijzer en ijzerhoudende legeringen waaronder staal, roestvast staal en gietijzer.

Vaardigheden

 • Nieuwe installaties ontwikkelen

  Ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe faciliteiten en installaties, uitvoeren van haalbaarheidsstudies.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • In teams werken bij metaalproductie

  Het vermogen om met elkaar in vertrouwen te werken binnen een metaalverwerkende groep waarbij ieder zijn deel van het werk doet, maar waarbij alle persoonlijke aandacht ondergeschikt wordt gemaakt aan de efficiëntie van het geheel.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Metallurgische structurele analyse uitvoeren

  Gedetailleerde analyses uitvoeren met betrekking tot het onderzoeken en testen van nieuwe metaalproducten.

 • Geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen

  Beoordelen van de fysieke aard en structurele samenstelling van verschillende metalen en legeringen, en analyseren hoe de materialen zich in verschillende omstandigheden gedragen.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Metaal bewerken

  De eigenschappen, vorm en afmetingen van metaal bewerken.

 • Metalen samenvoegen

  Stukken metaal samenvoegen met behulp van soldeer- en lasmateriaal.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

metaalsoorten van ertssoorten scheiden extractievoorstellen voorbereiden soorten metaalproductieprocessen activiteiten voor extractieregistratie controleren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole vernieuwingsprocessen zorgen voor de openbare orde en veiligheid incidentrapporten voor preventie verwerken extractiegegevens interpreteren natuurkunde monitoren voor procesbeheer installeren apparatuur voor ertsverwerking onderhouden materialen uit de oven halen producten uit mallen verwijderen delfstoffen testen

Source: Sisyphus ODB