Beroep chemisch tester

Chemische testers zijn verantwoordelijk voor de snelle analyse ter plaatse van stalen proefstukken die afkomstig zijn van de metaalproductiewerkplaats met het oog op tijdige correctie van de chemische samenstelling van het vloeibare metaal.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Chemische reagentia beheren

  De hantering, toevoeging en verwijdering van chemische reagentia beheren die worden gebruikt om producten te scheiden van ruw mineraal.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • In teams werken bij metaalproductie

  Het vermogen om met elkaar in vertrouwen te werken binnen een metaalverwerkende groep waarbij ieder zijn deel van het werk doet, maar waarbij alle persoonlijke aandacht ondergeschikt wordt gemaakt aan de efficiëntie van het geheel.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Chemische tests uitvoeren op basismetalen

  Het uitvoeren van onderzoeken en tests op alle soorten metalen om hoogwaardigheid en chemische bestendigheid te garanderen.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten metaalproductieprocessen chemische technologieën voor metaalproductie verschillende talen spreken medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren medewerkers opleiden over veiligheidsprocedures zorgen voor naleving van de milieuwetgeving analytische wiskundige berekeningen uitvoeren instructies aan medewerkers geven natuurkunde planning uitvoeren geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen een computer gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken

Source: Sisyphus ODB