Beroep chief data officer

Chief data officers beheren de bedrijfsbrede databeheer- en dataminingfuncties van ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat gegevens worden gebruikt als een strategisch bedrijfsmiddel op uitvoerend niveau en implementeren en ondersteunen een meer op samenwerking gebaseerde en aangepaste infrastructuur voor informatiebeheer ten behoeve van de organisatie als geheel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor visuele presentatie

  De technieken voor visuele weergave en interactie, waaronder histogrammen, strooiingsdiagrammen, 3D-oppervlakdiagrammen, boomdiagrammen en diagrammen met parallelle coördinaten, die kunnen worden gebruikt om abstracte numerieke en niet-numerieke gegevens te presenteren om mensen meer inzicht in deze gegevens te bieden.

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Datamining

  De methoden van kunstmatige intelligentie, machinaal leren, statistiek en databanken die worden gebruikt om inhoud uit een dataset te extraheren.

Vaardigheden

 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren

  Specificeer de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit voor zakelijke doeleinden wordt gemeten, zoals inconsistenties, onvolledigheid, gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid.

 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen

  Het beleid, methoden en voorschriften voor de beveiliging van gegevens en informatie toepassen, teneinde de beginselen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te eerbiedigen.

 • Ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken

  De beschikbare ICT-systemen gebruiken om zakelijke of organisatorische besluitvorming te ondersteunen.

 • Ict-gegevensarchitectuur beheren

  Toezicht houden op de regelgeving en gebruik maken van ICT-technieken om de architectuur van de informatiesystemen te bepalen en de gegevensverzameling, de opslag, de consolidatie, de regeling en het gebruik in een organisatie te controleren.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • ICT-gegevensclassificatie beheren

  Toezicht houden op het classificatiesysteem dat een organisatie gebruikt om haar gegevens te organiseren. Een eigenaar toewijzen aan elk data-concept of het grootste deel van de concepten en de waarde van elk item met gegevens bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

beoordeling van kwaliteit van gegevens teradata database openedge database bedrijfskennis beheren online analytische verwerking n1ql gegevensmodellen mysql cloudtechnologieën hulpmiddelen voor databaseontwikkeling querytalen databasebeheersystemen informatie-indeling technologische activiteiten coördineren mdx microsoft access objectstore gegevensbank ibm informix ca datacom/db sparql veranderingsmanagement toepassen sql server filemaker oracle relational database ict-risicobeheer ten uitvoer brengen visuele gegevenspresentatie bieden vertrouwelijkheid van informatie db2 gegevensextractie strategie voor informatiebeveiliging informatiebeveiligingsstrategie ontwikkelen linq business intelligence berichten over analyseresultaten ongestructureerde gegevens ict-gegevens integreren ldap postgresql informatiearchitectuur xquery querytaal voor resource description framework

Source: Sisyphus ODB