Beroep chief information officer

Chief information officers stellen de ICT-strategie en governance vast en voeren deze uit. Zij bepalen de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de ICT-strategie, anticiperen op ontwikkelingen op de ICT-markt en de zakelijke behoeften van bedrijven. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van het strategisch plan van de organisatie en zorgen ervoor dat de ICT-infrastructuur de algemene activiteiten en prioriteiten van de organisatie ondersteunt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

 • Softwarearchitectuurmodellen

  De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Informatiearchitectuur

  De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Methodologieën voor softwareontwerp

  De methodologieën, zoals Scrum, V-model en Waterfall, tot software en applicaties voor het ontwerp van software.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

Vaardigheden

 • Toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen

  Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk.

 • Ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken

  De beschikbare ICT-systemen gebruiken om zakelijke of organisatorische besluitvorming te ondersteunen.

 • Softwarereleases beheren

  Het onderzoeken en goedkeuren van voorstellen voor releases van softwareontwikkeling. Het verdere proces van release in goede banen leiden.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

 • ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen

  Ontwikkelen en implementeren van procedures voor het identificeren, beoordelen, behandelen en beperken van ICT-risico’s, zoals hacks of gegevenslekken, overeenkomstig de risicostrategie, de procedures en het beleid van de onderneming. Het analyseren en beheren van beveiligingsrisico’s en -incidenten. Aanbevelingen doen voor maatregelen om de strategie voor digitale beveiliging te verbeteren.

 • Plan voor continuïteit van werkzaamheden onderhouden

  Actualiseren van de methodologie die stappen bevat om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van een organisatie kunnen blijven functioneren in het geval van een groot aantal onvoorziene gebeurtenissen.

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Corporate governance ten uitvoer brengen

  Een reeks principes en mechanismen toepassen waarmee een organisatie wordt geleid en bestuurd, informatieprocedures vaststellen, de informatiestroom en de besluitvorming controleren, rechten en verantwoordelijkheden verdelen over afdelingen en personen, bedrijfsdoelstellingen vaststellen en acties en resultaten monitoren en evalueren.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Technologische activiteiten coördineren

  Instructies geven aan collega's en andere samenwerkende partijen om het gewenste resultaat van een technologisch project te bereiken of om de gestelde doelen binnen een organisatie die zich met technologie bezighoudt, te bereiken.

 • Technologiestrategie definiëren

  Een algemeen plan opstellen met doelstellingen, praktijken, beginselen en tactieken met betrekking tot het gebruik van technologieën binnen een organisatie en de middelen beschrijven om de doelstellingen te bereiken.

 • Ontwikkelingsproces van een organisatie controleren

  Beoordelen, bekijken en beslissen over de koers van innovatie- en ontwikkelingsprocessen in een organisatie om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

Optionele kennis en vaardigheden

objective-c budgetten beheren technologieontwikkeling van een organisatie leiden scratch ict-onderzoek bewaken ontwikkeling volgens watervalmethode typescript gegevensprivacy garanderen flexibel projectbeheer python php swift c++ vbscript ml abap microsoft visual c++ openedge advanced business language groovy prolog ontwikkeling volgens spiraalmodel haskell apl leiding geven aan personeel iteratieve ontwikkeling computerprogrammering pascal visual basic lisp matlab flexibele ontwikkeling javascript standaarden van het world wide web consortium scala sap r3 c# perl toezicht houden op softwareontwikkeling architectonische kaders voor ict coffeescript ajax common lisp asp.net op processen gebaseerd beheer r erlang ict-systeemimplementatie beheren cobol statistische voorspellingen doen ontwikkeling van prototypen internetbeheer assembly devops snelle applicatieontwikkeling ict-systeem beheren smalltalk een ict-klantondersteuningsproces opzetten incrementele ontwikkeling sas language engineeringprocessen ruby sober projectbeheer java

Source: Sisyphus ODB