Beroep chief technology officer

Chief technology officers dragen bij aan de technische visie van een onderneming en leiden alle aspecten van de technologische ontwikkeling, in overeenstemming met haar strategische doelstellingen en doelstellingen op het gebied van groei. De technologie wordt afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ict-projectbeheer

  De methoden voor de planning, uitvoering, evaluatie en follow-up van ICT-projecten, zoals de ontwikkeling, integratie, wijziging en verkoop van ICT-producten en -diensten, alsmede projecten in verband met technologische innovatie op het gebied van ICT.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

Vaardigheden

 • ICT-systeem beheren

  De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • ICT-onderzoek bewaken

  Onderzoek doen naar recente trends en ontwikkelingen in ICT-onderzoek. Observeren en anticiperen op de beheersingsevolutie.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • ICT-systeem analyseren

  Het bestuderen van de activiteiten en de prestaties van informatiesystemen om het gebruik en de zwakke punten ervan te modelleren, de doelstelling, de architectuur en de diensten te specificeren en de operaties en procedures voor de meest doeltreffende uitvoering van deze systemen te ontdekken.

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Technologische activiteiten coördineren

  Instructies geven aan collega's en andere samenwerkende partijen om het gewenste resultaat van een technologisch project te bereiken of om de gestelde doelen binnen een organisatie die zich met technologie bezighoudt, te bereiken.

 • Ontwikkelingsproces van een organisatie controleren

  Beoordelen, bekijken en beslissen over de koers van innovatie- en ontwikkelingsprocessen in een organisatie om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Een ICT-klantondersteuningsproces opzetten

  Een reeks ICT-klantserviceactiviteiten implementeren vóór, tijdens en na een verzoek. Zorgen voor een adequate respons of actie, de klanttevredenheid vergroten en feedback over ICT-producten of -diensten verzamelen.

 • Technologiestrategie definiëren

  Een algemeen plan opstellen met doelstellingen, praktijken, beginselen en tactieken met betrekking tot het gebruik van technologieën binnen een organisatie en de middelen beschrijven om de doelstellingen te bereiken.

 • Technologieontwikkeling van een organisatie leiden

  Activiteiten rond innovatie en onderzoek op het gebied van technologie ontwikkelen binnen een organisatie op basis van haar strategische richting en groeidoelstellingen. Collega’s begeleiding bieden over hoe ze best geïmplementeerd worden.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

 • ICT-coderingsconventies implementeren

  Richtsnoeren toepassen voor ICT-programmeringstechnieken, zoals overeenkomsten, patronen van codeontwerpen en praktijken om een hogere zekerheid, betrouwbaarheid, betere leesbaarheid en behoud van het product te bereiken.

 • Plan voor continuïteit van werkzaamheden onderhouden

  Actualiseren van de methodologie die stappen bevat om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van een organisatie kunnen blijven functioneren in het geval van een groot aantal onvoorziene gebeurtenissen.

 • Ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken

  De beschikbare ICT-systemen gebruiken om zakelijke of organisatorische besluitvorming te ondersteunen.

 • Corporate governance ten uitvoer brengen

  Een reeks principes en mechanismen toepassen waarmee een organisatie wordt geleid en bestuurd, informatieprocedures vaststellen, de informatiestroom en de besluitvorming controleren, rechten en verantwoordelijkheden verdelen over afdelingen en personen, bedrijfsdoelstellingen vaststellen en acties en resultaten monitoren en evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

typescript common lisp groovy wetenschappelijke onderzoeksmethodologie ict-infrastructuur pascal softwareonderdeelbibliotheken c++ vbscript objective-c relaties met klanten onderhouden computerprogrammering c# perl ml informatiestructuur bedrijfsstrategieconcepten openedge advanced business language sober projectbeheer smalltalk abap ajax coffeescript visual basic apl sas language java r python php ruby toezicht houden op softwareontwikkeling prolog lisp sap r3 swift ict-communicatieprotocollen gegevensprivacy garanderen zakelijke analyses uitvoeren assembly internetbeheer hardwarecomponenten javascript matlab op processen gebaseerd beheer leveranciers van softwareonderelen scala microsoft visual c++ erlang scratch asp.net business intelligence cobol flexibel projectbeheer zakenrelaties aangaan haskell leveranciers van hardwareonderelen ict-kwaliteitsbeleid

Source: Sisyphus ODB