Beroep choreoloog

Choreologen zijn gespecialiseerde makers van dansen in specifieke stijlen of tradities, zoals etnische dans, historische dans of barokdans. Hun werk speelt zich af binnen een historische en sociologische context als een expressie van de menselijke groep die het heeft ontwikkeld. Choreologen analyseren dans vanuit intrinsieke aspecten: theorie, praktijk en epistemologie van bewegingen op zich. Zij bestuderen dans ook vanuit een extrinsiek perspectief: de sociale, etnologische, etnografische en sociologische context waarin dans wordt ontwikkeld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunsthistorische waarden

  De historische en artistieke waarden van werken uit een bepaalde tak van kunst.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Verschillende dansen noteren

  Gebruiken van dansnotatietechnieken om verschillende dansvormen te noteren.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Specialisatie in een danstraditie demonstreren

  Demonstreren van een doorleefd begrip van dans en dans maken, en een geïnformeerde artistieke visie op de door u gekozen dansstijl, die u in staat stelt een choreografisch werk te reconstrueren of te creëren dat volledig is ondergedompeld in de door u gekozen danstraditie.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Dienst doen als deskundige bij dans

  Als deskundige consultant optreden voor choreografen, programmeurs, platformen, conservatoria en andere relevante instellingen.

 • Kunstkwaliteit evalueren

  De kwaliteit van kunstvoorwerpen, artefacten, foto's en documenten correct beoordelen.

 • Veranderingen in choreografieën noteren

  Veranderingen in een choreografie tijdens een productie meedelen en fouten in aantekeningen corrigeren.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Choreografieën beschrijven

  De choreografie van een productie, de intentie en visie van de choreograaf documenteren en bewaren.

Optionele kennis en vaardigheden

partituren analyseren intercultureel bewustzijn tonen in een internationale omgeving werken artistieke projecten beheren enthousiasme voor dans aanmoedigen dans aanleren in contact staan met het eigen lichaam

Source: Sisyphus ODB