Beroep cinematograaf

De directeuren van de fotografie zijn verantwoordelijk voor de visuele interpretatie van het script en van alle fotografische componenten van de film, met inbegrip van inkaming, kleur, verlichting, stijl en locatie. Zij zorgen voor de visuele controle van het film- of televisieprogramma en selecteren de apparatuur voor het filmen, met inbegrip van de lens en de filters. De directeuren van de fotografie beheren de exploitanten van de visuele apparatuur en de lichttechnici. Ze werken samen met de video en de regisseur om het gewenste effect te bereiken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

 • Verlichtingstechniek

  De kenmerken van technieken die worden gebruikt om sferen en effecten voor de camera of op het podium te creëren; de vereiste apparatuur en de juiste instelling.

 • Fotografie

  De kunst en de vervaardiging van esthetisch aantrekkelijke beelden door het vastleggen van licht of elektromagnetische straling.

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Toezicht houden op de cameraploeg

  Toezicht houden op de cameraploeg om er zeker van te zijn dat deze de juiste apparatuur, hoeken, frames, foto's, enz. gebruikt, afhankelijk van de creatieve visie.

 • Scènes bekijken

  De onbewerkte schermen en foto’s bekijken na het nemen om de kwaliteit te waarborgen. Bepalen welke opnames zullen worden gebruikt en wat er veranderd moet worden.

 • Toezicht houden op de geluidsproductie

  Begeleiden van de creatie van geluid en beslissen welke muziek en geluiden te gebruiken voor de film- en theaterproductie.

 • Werken met het filmmontageteam

  Samenwerken met het filmmontageteam tijdens de post-productie. Ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de specificaties en de creatieve visie.

 • Belichting ontwerpen

  Vormgeven van de juiste sfeer en een esthetisch aantrekkelijke film met licht. Instructies geven voor het gebruik van de te gebruiken apparatuur, instellingen en signalen.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Mediabronnen bestuderen

  Bestuderen van verschillende mediabronnen zoals uitzendingen, gedrukte media en online media om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van creatieve concepten.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

camera's bedienen digitale bewegende beelden bewerken opgenomen geluid bewerken scripts lezen contacten leggen met sponsors van evenementen bestandsgebaseerde workflow fotografische verwerkingstechnieken camera's opzetten diafragma's voor camera's selecteren repetities bijwonen personeel aannemen toezien op een scenario ict-softwarespecificaties met toneelschrijvers werken scenario adapteren video's bewerken multimediasystemen

Source: Sisyphus ODB