Beroep CNC-programmeur

CNC-programmeurs ontwikkelen computerprogramma's voor de besturing van automatische machines en apparaten die in productieprocessen worden gebruikt. Zij analyseren blauwdrukken en werkopdrachten en voeren computersimulaties en testruns uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ML (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in ML.

 • Microsoft Visual C++

  Het computerprogramma Visual C + + is een reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft.

 • Erlang

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Erlang.

 • Common Lisp

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Common Lisp.

 • AJAX

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in AJAX.

 • Lisp

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Lisp.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • VBScript

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in VBScript.

 • PHP

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in PHP.

 • CoffeeScript

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsparadigma’s in CoffeeScript.

 • Pascal (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Pascal.

 • Objective-C

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Objective-C.

 • Ruby (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Ruby.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Assembly (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Assembly.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in OpenEdge Advanced Business Language.

 • APL

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in APL.

 • TypeScript

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in TypeScript.

 • Haskell

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Haskell.

 • JavaScript

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in JavaScript.

 • MATLAB

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in MATLAB.

 • R

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in R.

 • Prolog (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Prolog.

 • ABAP

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in ABAP.

 • Statistische procesbeheersing

  Kwaliteitsbewakingsmethode die statistieken gebruikt om processen te bewaken.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • Visual Basic

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Visual Basic.

 • Scratch (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Scratch.

 • ASP.NET

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in ASP.NET.

 • COBOL

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in COBOL.

 • Python (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Python.

 • Smalltalk (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Smalltalk.

 • Java (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Java.

 • Swift (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Swift.

 • Scala

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeringsparadigma’s in Scala.

 • Blauwdrukken

  In staat zijn om blauwdrukken, tekeningen en plannen te lezen en te begrijpen en eenvoudige schriftelijke gegevens bij te houden.

 • SAP R3

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in SAP R3.

 • C++

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testing en compiling van programmeerparadigma’s in C++

 • Perl

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Perl.

 • Groovy

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Groovy.

 • SAS taal

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeermodellen in SAS.

 • C#

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in C#.

 • ICT-systeemprogrammering

  De methoden en tools die nodig zijn voor het ontwikkelen van systeemsoftware, specificaties van systeemarchitecturen en interfacingtechnieken tussen netwerk- en systeemmodules en -componenten.

Vaardigheden

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Een CNC-controller programmeren

  Het gewenste productontwerp in de CNC-programmeren van de CNC-machine instellen voor de vervaardiging van het product.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen

  Toepassen van statistische methoden van opzet van experimenten (DOE) en de controle van het statistisch proces (SPC) met het oog op de controle van de fabricageprocessen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde draaibanken bedienen onderdelen van draaibanken cam-software gebruiken klant raad geven over technische mogelijkheden mechanica 3d-modellering advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid gegevensanalyses uitvoeren computergestuurde technische systemen gebruiken technische beginselen technische documentatie aanleveren engineeringprocessen fabricageprocessen technische documentatie gebruiken elektrotechniek

Source: Sisyphus ODB