Beroep coördinator jeugdwerk

Coördinatoren van jeugdwerk ontwikkelen en implementeren programma’s en beleidsmaatregelen om het welzijn van jongeren te verbeteren en te waarborgen. Zij faciliteren de communicatie met en tussen onderwijs-, recreatie-, advies- en andere met jongeren verband houdende instellingen, organiseren evenementen voor jongeren en gezinnen en bevorderen sociale mobiliteit en bewustwording.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

  De sociale en culturele context van het gedrag van individuen en de gevolgen voor hun gezondheid binnen hun sociale en culturele omgeving.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren

  Inzicht in de ontwikkelingen en de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren, het observeren van het gedrag en relaties om ontwikkelingsvertraging op te sporen.

Vaardigheden

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Sociale verandering promoten

  Veranderingen in de relaties tussen individuele personen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen bevorderen door rekening te houden met en om te gaan met onvoorspelbare veranderingen op micro-, macro- en mezzoniveau.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Sociaal bewustzijn bevorderen

  Het inzicht in de dynamiek van de sociale relaties tussen individuele groepen en gemeenschappen bevorderen. Het belang van mensenrechten en positieve sociale interactie en de integratie van sociaal bewustzijn in het onderwijs bevorderen.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

 • Bescherming van jonge personen promoten

  De bescherming en wat moet worden gedaan in geval van daadwerkelijke of potentiële schade of misbruik begrijpen.

 • Pedagogische concepten ontwikkelen

  Een specifiek concept ontwikkelen dat de educatieve principes beschrijft waarop de organisatie is gebaseerd en dat de waarden en gedragspatronen beschrijft die de organisatie voorstaat.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen werknemers opleiden met de pers communiceren implementatie van overheidsbeleid communiceren over het welzijn van jongeren organisatorische beleidslijnen vaststellen gemeenschapsrelaties opbouwen vrijetijdsactiviteiten voorstellen intercultureel bewustzijn tonen werken met gemeenschappen begrotingsbeginselen leiding geven aan personeel onderwijsmiddelen ontwikkelen rapporten presenteren strategisch denken toepassen beginselen van projectbeheer projectbeheer uitvoeren activiteiten delegeren

Source: Sisyphus ODB