Beroep coördinator onderwijsprogramma's

Coördinatoren van onderwijsprogramma's houden toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsprogramma’s. Zij ontwikkelen beleid voor de bevordering van onderwijs en beheren begrotingen. Zij communiceren met onderwijsfaciliteiten om problemen te analyseren en oplossingen te onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

Vaardigheden

 • De opleidingsmarkt analyseren

  De markt in de opleidingssector analyseren op zijn aantrekkelijkheid, rekening houdend met de marktgroei, trends, omvang en andere elementen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Toezicht houden op de implementatie van lesplannen

  Toezicht houden op de stappen die in de onderwijsinstellingen zijn genomen om het goedgekeurde leerprogramma voor deze instelling uit te voeren met gebruik van geschikte onderwijsmethoden en -middelen.

 • Educatief netwerk oprichten

  Het oprichten van een duurzaam netwerk van nuttige en productieve educatieve partnerschappen voor het verkennen van mogelijkheden en samenwerkingsverbanden voor het bedrijfsleven, alsmede om op de hoogte te blijven van de huidige trends op het gebied van onderricht en de onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn. De netwerken moeten idealiter op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau worden ontwikkeld.

 • Advies geven over de ontwikkeling van leerprogramma’s

  Aan onderwijsprofessionals en -medewerkers advies geven over de ontwikkeling van nieuwe curricula of wijzigingen in bestaande curricula.

 • Ervoor zorgen dat de leerplannen worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen, leraren en andere onderwijsambtenaren zich bij hun onderwijsactiviteiten en -planning houden aan de goedgekeurde leerplannen.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Pedagogische concepten ontwikkelen

  Een specifiek concept ontwikkelen dat de educatieve principes beschrijft waarop de organisatie is gebaseerd en dat de waarden en gedragspatronen beschrijft die de organisatie voorstaat.

 • Onderwijsinstellingen inspecteren

  De operaties, de naleving van de wetgeving en het beheer van specifieke onderwijsinstellingen inspecteren om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de onderwijswetgeving, de operaties efficiënt beheren en de studenten de nodige zorg bieden.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

leertechnologieën advies geven over onderwijsmethoden rapporten presenteren promotiemiddelen ontwikkelen relaties met overheidsinstellingen onderhouden sociaal bewustzijn promoten contacten onderhouden met lokale overheden advies geven over lesplannen onderwijsprogramma's coördineren leiding geven aan personeel onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren onderwijsprogramma’s promoten problemen analyseren met het oog op kansen onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften onderwijsprogramma’s evalueren

Source: Sisyphus ODB