Beroep coördinator secundair onderwijs

Coördinatoren in het secundair onderwijs leiden en zien toe op hun afdeling om ervoor te zorgen dat studenten worden onderwezen en ondersteund in een veilige leeromgeving. Zij werken nauw samen met de directeur van de middelbare school om het schoolpersoneel te leiden en te assisteren en de communicatie tussen schoolmanagement en leerkrachten, ouders en andere districten en scholen te optimaliseren. Zij faciliteren vergaderingen, ontwikkelen en toetsen curriculumprogramma’s, observeren het personeel wanneer de directeur deze werkzaamheden delegeert en dragen met de directeur een gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële middelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leertechnologieën

  De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

Vaardigheden

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Afdeling van een middelbare school beheren

  Toezicht houden op en beoordelen van de ondersteuningspraktijken van de middelbare school, het welzijn van de leerlingen en de prestaties van de leerkrachten.

 • Procedures in het middelbaar onderwijs

  De innerlijke werking van een middelbare school, zoals de structuur van de relevante onderwijsondersteuning en het onderwijsmanagement, het beleid en de regelgeving.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen

  De capaciteiten van werknemers evalueren aan de hand van criteria en systematische testmethoden voor het meten van de deskundigheid van personen binnen een organisatie.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten

  Aanbevelingen doen voor verbeteringen aan werkactiviteiten

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen

  De verschillende aspecten met betrekking tot de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren evalueren.

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Feedback aan leerkrachten geven

  Communiceren met de docent om hen gedetailleerde feedback te geven over hun lesgeefprestaties, klassenbeheer en de naleving van de leerplannen.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Advies geven over onderwijsmethoden

  Onderwijsprofessionals advies geven over de aanpassing van leerplannen in lesplannen, klasbeheer, professioneel gedrag als leraar en andere activiteiten en methoden met betrekking tot lesgeven.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

lesoverzicht ontwikkelen budgetten beheren contacten onderhouden met ouders van kinderen studenten begeleiden op schoolreis leerproblemen werken met elektronische leeromgevingen jongeren voorbereiden op de volwassenheid toezicht houden op onderwijsontwikkelingen organisatorische beleidslijnen opstellen onderwijsprogramma’s promoten advies geven over lesplannen middelbareschoolonderwerpen onderwijzen diensten van werknemers plannen een professioneel netwerk ontwikkelen financieel verslag opstellen onderwijsbehoeften identificeren ouderavond organiseren personeel aanwerven financieringsmethoden onderwijsprogramma’s evalueren socialisatie bij adolescenten contractadministratie bijhouden

Source: Sisyphus ODB