Beroep coördinator speciaal onderwijs

De coördinatoren van de speciale educatieve behoeften houden toezicht op de programma’s en activiteiten die voorzien in onderwijsondersteuning voor kinderen met een verscheidenheid van handicaps. Zij zorgen ervoor dat zij actueel zijn met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de bijzondere behoeften op het gebied van onderzoek, teneinde de speciale onderwijsprocessen te vergemakkelijken die nodig zijn om het groei- en leerpotentieel van leerlingen met bijzondere leerbehoeften optimaal te benutten, en advies te geven aan het speciale onderwijs van deze ontwikkelingen en aan nieuwe programmavoorstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Analyse van leerbehoeften

  Het proces van het analyseren van de leerbehoeften van een student door observatie en tests, mogelijk gevolgd door de diagnose van een leerstoornis en een plan voor aanvullende ondersteuning.

 • Soorten handicaps

  De aard en de soorten van handicaps die van invloed zijn op mensen, zoals lichamelijke, cognitieve, mentale, zintuiglijke, emotionele of met betrekking op de ontwikkeling, en de specifieke behoeften en toegangsvereisten van personen met een handicap.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

Vaardigheden

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Onderwijsprogramma’s promoten

  Het lopende onderzoek naar onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s en -beleidsmaatregelen bevorderen om steun en middelen te verkrijgen en de bewustwording te vergroten.

 • Projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen

  Lacunes in het onderwijs dichten door projecten en activiteiten te organiseren die mensen helpen om zich emotioneel, sociaal of emotioneel te ontwikkelen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Door de overheid gefinancierde programma’s beheren

  Uitvoering van en toezicht op de ontwikkeling van projecten die door regionale, nationale of Europese autoriteiten worden gesubsidieerd.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Onderzoek opvolgen over onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften

  Op de hoogte te blijven van nieuwe studies en aanverwante regelgeving inzake onderwijs voor studenten met speciale behoeften.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten begeleiden op schoolreis advies geven over onderwijsmethoden financieringsmethoden communicatiestoornissen overheidsfinanciering aanvragen organisatorische beleidslijnen opstellen onderwijswet regeringsbeleid beoordelingsprocessen financieel verslag opstellen toelatingen van studenten beheren onderwijsprogramma's coördineren advies geven over lesplannen budgetten beheren onderwijsadministratie gedragsstoornissen werken met elektronische leeromgevingen ontwikkelingsachterstand in gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften middelen voor educatieve doeleinden beheren feedback aan leerkrachten geven

Source: Sisyphus ODB