Beroep coördinator werkgelegenheidsprogramma's

Coördinatoren werkgelegenheidsprogramma's onderzoeken en ontwikkelen werkgelegenheidsprogramma's en -beleid om de arbeidsnormen te verbeteren en problemen zoals werkloosheid terug te dringen. Zij houden toezicht op de bevordering van de beleidsplannen en coördineren de uitvoering ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

Vaardigheden

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Werkloosheidspercentage analyseren

  Analyseren van de gegevens en onderzoek voeren naar de werkloosheid in een regio of een land om de oorzaken van de werkloosheid en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

 • Werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van en het toezicht houden op de uitvoering van beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen, zoals arbeidsomstandigheden, uren en loon, en het terugdringen van de werkloosheidscijfers.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Werkgelegenheidsbeleid promoten

  De ontwikkeling en uitvoering bevorderen van beleid dat gericht is op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen en het terugdringen van de werkloosheid, met het oog op het verwerven van steun van de overheid.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsprocedures feedback van werknemers verzamelen advies geven over wetgevingsbesluiten zorgen voor transparantie van informatie oplossingen voor problemen creëren gelijke beloning promoten implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven over de naleving van het overheidsbeleid integratiebeleid opzetten sociale verandering promoten integratie in organisaties promoten rechten van werknemers behartigen een professioneel netwerk ontwikkelen personeelsbeheer vooruitgang naar streefdoelen analyseren

Source: Sisyphus ODB