Beroep coach spreken in het openbaar

In het openbaar spreken worden klanten, vaak privé, instructies gegeven aan klanten in theorie en technieken om hun openbare spreekvaardigheid te verbeteren. Zij wijzen de sterke en zwakke punten van elke cliënt aan en op hun specifieke behoeften af te stemmen op hun specifieke behoeften, zoals het verbeteren van de vocale levering, de beweging, de presentatie van de presentatievaardigheden en de lichaamstaal van de klant. Afhankelijk van de achtergrond van de cliënt, of het nu gaat om bedrijfskunde, onderwijs of andere vormen van openbaar spreekrecht instrueert hij klanten of studenten ook om overtuigende argumenten, retorische levering en andere discussietechnieken, te bepleiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Uitspraaktechnieken

  De uitspraaktechnieken om naar behoren en begrijpelijkerwijs woorden uit te spreken.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Ademhalingstechnieken

  De diverse technieken voor beheersing van stem, lichaam en zenuwen door middel van de ademhaling.

 • Spraaktechnieken

  De geschiedenis en de kenmerken van ademhaling, stem en spraaktechnieken.

Vaardigheden

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Principes van spreken in het openbaar aanleren

  Het instrueren van klanten of studenten in de theorie en de praktijk van het spreken voor een publiek op een beklijvende manier. Het bieden van coaching betreffende spreken voor een publiek, zoals dictie, ademhalingstechnieken, analyse van de ruimte en spraakonderzoek en -voorbereiding.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

Optionele kennis en vaardigheden

zichzelf promoten belangen van de klant beschermen aanhangers motiveren studenten raadplegen over leerinhoud behoeften van cliënten identificeren leerproblemen onderzoek uitvoeren over onderwerpen in verband met spraak onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt een professioneel netwerk ontwikkelen persoonlijke administratie bijhouden in lesmateriaal voorzien opleidingen promoten klantendiensten klanten coachen volwassenenonderwijs historische sprekers

Source: Sisyphus ODB