Beroep commercieel directeur

commercieel directeur
Credits: Shutterstock.com

Commercieel directeuren zijn verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten voor de commerciële sector van hun bedrijf. Zij voeren verschillende commerciële taken uit, zoals het bepalen van doelstellingen, het toezien op de ontwikkeling van producten, het plannen en ontwikkelen van verkoopinspanningen, het managen van verkoopagenten en het bepalen van productprijzen.

Commercieel directeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken commercieel directeur

 • Identificeert en ontwikkelt marktstrategieën op basis van kennis van de doelstellingen van een bedrijf/organisatie, marktkenmerken en factoren als kosten en winstmarges.
 • Evalueert de financiële aspecten van productontwikkeling, zoals bijv. kostenefficiëntie en kosteneffectiviteit, uitgaven, subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, rendements- en kosten-baten-prognoses.
 • Bereidt presentaties voor en geeft deze aan bijv. management, klanten of pers over de marketingstrategie.
 • Vertaalt de marketingstrategie in concrete acties door het ontwikkelen van operationele marketingactiviteiten en een promotiebeleid voor producten en diensten.
 • Implementeert operationele marketingplannen.
 • Ontwikkelt en implementeert plannen inzake communicatie, promotie en activering.
 • Coacht collega's d.m.v. activiteiten zoals teambuilding, werkevaluatie, motivatie, etc.
 • Stuurt (partner) agentschappen/bureaus aan bij de implementatie van marketing activiteiten
 • Overlegt met andere afdelingshoofden (bijv. ontwerp, personeelsbeleid, verpakking) om de activiteiten te coördineren.
 • Ontwikkelt distributiestrategieën (bijv. verkennen van nieuwe distributiekanalen, uitzoeken van de beste kanalen t.b.v. de gekozen strategie, etc.).

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur >500 medewerkers
 • Directeur public relations
 • Financieel directeur
 • HR-directeur
 • Logistiek directeur
 • Manager/directeur administratief bedrijf
 • Manager/directeur industrieel bedrijf
 • Manager/directeur IT-bedrijf, IT-dienst
 • Manager/directeur logistiek bedrijf
 • Manager/directeur, anders
 • R&D directeur

Kennis

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieën en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Analyses gebruiken voor commerciële doeleinden

  Het begrijpen, onttrekken en gebruikmaken van de in de gegevens gevonden patronen. Het gebruik van analyses voor het beschrijven van consistente gebeurtenissen in waargenomen monsters om deze toe te passen op commerciële plannen, strategieën en bedrijfszoektochten.

 • Nieuwe producten in de productie integreren

  Assisteren bij de integratie van nieuwe systemen, producten, methoden en componenten in de productielijn. Ervoor zorgen dat de werknemers goed zijn opgeleid en de nieuwe eisen volgen.

 • Verkoopkanalen beheren

  Nieuwe directe en intermediaire manieren om diensten en producten op de markt te brengen, volgen, controleren en verkennen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel vergaderingen regelen theoretische marketingmodellen gebruiken marktonderzoek uitvoeren verkoopgesprekken houden klantendiensten aanbestedingsprocedures beheren prijsstrategieën modellen van kostprijs plus winstopslag maken communiceren met klantendienst elektronische handelssystemen kooptrends van consumenten analyseren marktprijs werknemers opleiden verkoopdoelstellingen behalen personeel aanwerven

Source: Sisyphus ODB