Beroep communicatiewetenschapper

Communicatiewetenschappers onderzoeken de verschillende aspecten van het plannen, verzamelen, creëren, ordenen, bewaren, gebruiken, evalueren en uitwisselen van informatie via verbale of non-verbale communicatie. Zij bestuderen de interacties tussen groepen, individuen en tussen individuen en technologieën (robots).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mediastudies

  Academisch veld dat zich bezighoudt met geschiedenis, inhoud en effecten van diverse media, met bijzondere aandacht voor massacommunicatie.

 • Communicatiewetenschap

  Het academisch onderzoeksgebied dat zich richt op menselijke interactie en communicatie via verschillende media en de wijze waarop die communicatie wordt geïnterpreteerd op politiek, economisch, cultureel, sociaal, semiotisch en hermeneutisch niveau.

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken

  Relevante gegevens en informatie verzamelen, gegevens naar behoren opslaan en actualiseren en afbeeldingen en gegevens voorstellen met behulp van grafieken en statistische diagrammen.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over communicatiestrategieën sociologische tendensen observeren mediastrategie ontwikkelen klantbeheer uitvoeren advies geven over public relations wetenschappelijke verhandelingen schrijven onderzoeksvoorstellen schrijven openbare onderzoeken uitvoeren public relations verzorgen reclametechnieken marktonderzoek uitvoeren mediawetgeving focusgroepen interviewen strategie voor contentmarketing onderwijsstrategieën toepassen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen sociologie journalistiek antropologie

Source: Sisyphus ODB