Beroep compliance-ingenieur

Compliance-ingenieurs streven ernaar de hoogste conformiteit van systemen met technische specificaties te behouden. Zij kunnen zorgen voor de naleving van voorschriften van allerlei technische vakgebieden, waaronder mechanische, elektrische en elektronische systemen. Zij zorgen voor de naleving van voorschriften, veiligheidsmaatregelen en interne richtlijnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Specificaties opstellen

  Documenten schrijven met vermelding van de verwachte kenmerken van een product of dienst. Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke eigenschappen van het product of de dienst worden gedekt. De mate van gedetailleerdheid moet worden afgewogen tegen de behoefte aan flexibiliteit.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving communiceren documentatie die verband houdt met het werk archiveren technisch personeel raadplegen productieprocessen analyseren voor verbetering beschermingsprocedures tegen straling toepassen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid elektrotechniek bescherming tegen straling problemen oplossen elektronica samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen contracten beheren werknemers opleiden machinebouw medewerkers opleiden over productkenmerken behoeften van klanten identificeren samenwerken met ontwerpers deadlines halen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren industriële techniek advies geven over onderhoud van apparatuur licentieovereenkomsten ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB