Beroep computerwetenschapper

Computerwetenschappers verrichten onderzoek op het gebied van computer- en informatiewetenschappen met het oog op het vergroten van de kennis van en het inzicht in fundamentele aspecten van ICT-fenomenen. Zij schrijven onderzoeksrapporten en -voorstellen. Computerwetenschappers bedenken en ontwerpen ook nieuwe benaderingen op computertechnologie, zoeken innovatieve toepassingen voor bestaande technologie en studies en lossen complexe computerproblemen op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

 • Reverse engineering toepassen

  Gebruik maken van technieken om informatie te extraheren of een ICT-component, -software of -systeem te demonteren om deze te analyseren, corrigeren en weer in elkaar te zetten of te reproduceren.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren

  Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Onderzoeksvoorstellen schrijven

  Voorstellen samenvatten en schrijven om onderzoeksproblemen op te lossen. Opstellen van de basis en doelstellingen van het voorstel, de geraamde begroting, de risico’s en de gevolgen. De voortgang en de nieuwe ontwikkelingen in het betrokken onderwerp en studiegebied documenteren.

 • Onderzoekspublicaties samenstellen

  Lezen en interpreteren van wetenschappelijke publicaties die een onderzoeksprobleem, de methodologie, de oplossing en de hypothese presenteren. Deze vergelijken en de benodigde informatie eruit halen.

Optionele kennis en vaardigheden

querytaal voor resource description framework opkomende technologieën gedragswetenschap business intelligence gegevensextractie datamining uitvoeren datamining sparql vernieuwingsprocessen querytalen ldap documentatietypen berichten over analyseresultaten ongestructureerde gegevens een professioneel netwerk ontwikkelen oplossingen voor problemen creëren innoveren in ict gegevens verwerken informatie-indeling xquery mdx linq n1ql

Source: Sisyphus ODB