Beroep conceptueel kunstenaar

Conceptueel kunstenaars kunnen eender welk materiaal gebruiken als een artistiek middel en/of materiaal om een creatief concept uit te drukken dat als een artistieke ervaring aan het publiek wordt gepresenteerd. Hun werk, dat tot de schone kunsten behoort, kan tweedimensionaal (tekening, schilderij, collage), driedimensionaal (sculptuur, installatie) of vierdimensionaal (bewegende beelden, opvoeringen) zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Artistieke portfolio's bijhouden

  Portfolio’s van artistiek werk bijhouden om stijlen, belangen, vaardigheden en realisaties aan te tonen.

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Artistiek onderzoekskader ontwikkelen

  Ontwikkeling van een kader voor onderzoek naar artistieke aangelegenheden.

 • Artistieke technieken bestuderen

  Bestuderen van uiteenlopende artistieke technieken en leren hoe deze in concrete artistieke projecten kunnen worden toegepast.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

 • Artistieke processen duidelijk maken

  Het proces van de artistieke creatie uitleggen als een intellectueel en/of gevoelig proces dat deel uitmaakt van een culturele omgeving, en als een waardevol streven naar individuele ontwikkeling.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

Optionele kennis en vaardigheden

tentoonstellingen presenteren afbeeldingen maken met pen en papier veiligheid van de oefenomgeving garanderen artistieke materialen om te tekenen gebruiken computergraphics ontwerpen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten onderwijsmiddelen ontwikkelen onderwijsactiviteiten ontwikkelen conservatiebehoeften beoordelen artistieke projectbudgetten opstellen educatieve activiteiten rond kunst plannen zichzelf promoten artistieke projecten beheren persoonlijke administratie bijhouden animaties ontwikkelen sociologische tendensen observeren

Source: Sisyphus ODB