Beroep conservator

Conservators beheren en valoriseren kunstwerken, gebouwen, boeken en meubilair. Zij werken in een brede waaier van domeinen, zoals de samenstelling en implementatie van nieuwe kunstcollecties, het behoud van erfgoedgebouwen door toepassing van restauratietechnieken en het toezicht op de conservering van literaire werken, films en waardevolle voorwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Conservatieplan voor collectie opstellen

  Een uitgebreid overzichtsprogramma op hoog niveau voor de verzameling van gegevens opstellen.

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Conservatiebehoeften beoordelen

  De behoeften op het gebied van conservering/restauratie in verband met het huidige en geplande toekomstige gebruik beoordelen en inventariseren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Bewaringsadvies geven

  Het opstellen van richtsnoeren voor de behandeling, het preserveren en het onderhoud van voorwerpen, en het verstrekken van professioneel advies over het mogelijk reparatiewerk dat uitgevoerd moet worden.

 • Conservatieproblemen vaststellen

  De aard van het te conserveren of restaureren voorwerp beoordelen en de oorzaken van een eventuele beschadiging onderzoeken.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Staat van een voorwerp beoordelen

  Samenwerken met de manager van de collectie of de restaurateur om de toestand van een museumvoorwerp voor een lening of een tentoonstelling te beoordelen en te documenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

restauratietechnieken toepassen kunstgeschiedenis projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden culturele projecten projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken kunstcollecties historische architectuur meubelen, tapijt en verlichtingsapparatuur omgaan met een publiek restauratiekosten van antieke voorwerpen schatten rapporten presenteren kunstkwaliteit evalueren culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren reparatiekosten schatten kunsthistorische waarden culturele geschiedenis projectbeheer uitvoeren geschiedenis

Source: Sisyphus ODB