Beroep consul

Consuls vertegenwoordigen regeringen in buitenlandse instellingen, zoals ambassades, teneinde de economische en politieke samenwerking tussen de twee landen te vergemakkelijken. Zij beschermen de belangen van hun land van herkomst en zorgen voor bureaucratische bijstand aan burgers die in het buitenland wonen of reizen in het gastland.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Internationale betrekkingen opbouwen

  Een positieve communicatiedynamiek met organisaties uit verschillende landen ontwikkelen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

 • Advies geven over overheidsfinanciën

  Adviseren van publieke organisaties zoals overheidsorganisaties over hun financiële operaties en procedures, om een optimale efficiëntie te garanderen.

 • Internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen

  Ontwikkelen van plannen die zorgen voor samenwerking tussen internationale overheidsorganisaties, zoals onderzoek van verschillende internationale organisaties en hun doelstellingen, en het beoordelen van mogelijke afstemming met andere organisaties.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Officiële documenten verstrekken

  Het afgeven en certificeren van officiële documenten aan nationale burgers en vreemdelingen, zoals paspoorten en certificaten.

 • Hulp bieden aan nationale burgers

  Hulp bieden aan nationale burgers in het buitenland in noodsituaties of voor zaken die verband houden met de nationale jurisdictie.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

Optionele kennis en vaardigheden

overheidsactiviteiten in buitenlandse instellingen coördineren officiële overeenkomsten bewerkstelligen vragen beantwoorden familierecht advies geven over buitenlands beleid commercieel recht handelsdelegaties begeleiden buitenlands beleid analyseren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen internationale commerciële transactiebepalingen politieke onderhandelingen uitvoeren diplomatieke beginselen toepassen beleidsontwikkeling buitenlandse zaken verschillende talen spreken diplomatieke beginselen immigratiewetgeving principes voor bedrijfsbeheer economie culturele evenementen festivals en tentoonstellingen organiseren implementatie van overheidsbeleid beheren intercultureel bewustzijn tonen internationaal recht immigratiewetgeving toepassen

Source: Sisyphus ODB