Beroep consulent gezondheidszorg

Consulenten gezondheidszorg adviseren gezondheidszorgorganisaties over de ontwikkeling van plannen om de zorg voor en de veiligheid van de patiënt te verbeteren. Zij analyseren het gezondheidszorgbeleid, identificeren problemen en helpen bij de ontwikkeling van verbeteringsstrategieën.

Consulent gezondheidszorg: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

Vaardigheden

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren

  Bepalen hoe beleid in de praktijk moet worden geïnterpreteerd en vertaald, lokaal en nationaal beleid en het beleid van uw eigen praktijk implementeren en ontwikkelingen en verbeteringen voor de dienstverlening voorstellen.

 • Beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg

  Onderzoeken presenteren aan beleidsmakers, gezondheidswerkers en opvoeders om verbeteringen in de volksgezondheid te stimuleren.

 • Gezondheidszorg binnen de gemeenschap beoordelen

  Beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidsdiensten voor de gemeenschap met het oog op de verbetering ervan.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid

  Bijdragen aan lokale of nationale volksgezondheidscampagnes door de prioriteiten op het gebied van gezondheid te evalueren, de door de overheid aangebrachte wijzigingen in de regelgeving te beoordelen en de nieuwe trends op het gebied van gezondheidszorg en preventie te promoten.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

vooruitgang naar streefdoelen analyseren strategisch onderzoek uitvoeren effectief communiceren in de gezondheidszorg implementatie van overheidsbeleid beheren gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren volksgezondheidsproblemen aanpakken projectbeheer uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden veranderingen in gezondheidsdiensten leiden marktonderzoek uitvoeren relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden verslag doen van sociale ontwikkelingen integratie bevorderen beginselen van projectbeheer samenwerkingsrelaties aangaan strategische planning implementeren strategisch denken toepassen

Source: Sisyphus ODB