Beroep consulent hernieuwbare energie

Consulenten hernieuwbare energie adviseren klanten over de voor- en nadelen van verschillende hernieuwbare energiebronnen. Zij houden enquêtes en interviews om de vraag naar en de mening over hernieuwbare energie te onderzoeken en trachten klanten te adviseren over de meest voordelige bron van hernieuwbare energie voor hun doel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieën, zoals fotovoltaïsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Technologieën voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Energie-efficiëntie

  Gebied van informatie over de vermindering van het gebruik van energie. Het omvat de berekening van het energieverbruik, het verstrekken van certificaten en ondersteunende maatregelen, het besparen van energie, het verminderen van de vraag, het aanmoedigen van een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

Vaardigheden

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Informatie geven over windturbines

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve energiemethoden op de hoogte stellen van de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van windturbines, zowel voor residentieel als voor gemeenschappelijk gebruik, en waarmee rekening moet worden gehouden bij de toepassing van windturbinetechnologie.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over de wijze waarop een energie-efficiënt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

 • Informeren over overheidsfinanciering

  Informatie aan klanten geven met betrekking tot subsidies en financieringsprogramma's die door de overheid worden toegekend voor kleinschalige en grootschalige projecten op verschillende gebieden, zoals de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

 • Informatie geven over geothermische warmtepompen

  Organisaties en individuele personen die op zoek zijn naar alternatieve methoden om gebouwen van energie te voorzien informatie verstrekken over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van geothermische warmtepompen en over de zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de aanschaf en installatie van geothermische warmtepompen.

 • Informatie geven over zonnepanelen

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve methoden om faciliteiten en verblijfplaatsen te voorzien van energie, informatie geven over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van zonnepanelen, en waarmee er rekening moet worden gehouden bij de aankoop en installatie van zonnesystemen.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopstrategieën contracten beheren advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen huishoudelijke verwarmingssystemen prijsaanvragen beantwoorden leveranciers identificeren elektriciteitsmarkt met leveranciers over verbetering onderhandelen klanten werven behoeften van klanten identificeren verkoopargumenten leveranciersrisico’s beoordelen verkoopsanalyses uitvoeren vakbeurzen bijwonen energieprestaties van gebouwen klanten over tarieven van energieverbruik informeren met leveranciers over voorwaarden onderhandelen industriële verwarmingssystemen

Source: Sisyphus ODB