Beroep consulent interculturele communicatie

Consulenten interculturele communicatie zijn gespecialiseerd in sociale interactie tussen partijen van verschillende culturen, adviseren organisaties over internationale interacties om hun prestaties te optimaliseren en faciliteren de samenwerking en positieve interactie met organisaties en personen uit andere culturen.

Consulent interculturele communicatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Raadplegingsmethoden

  Technieken die worden gebruikt ter bevordering van een duidelijke en open communicatie en het verstrekken van advies tussen individuen, gemeenschappen of de overheid, waaronder discussiegroepen of een-op-een-gesprekken.

Vaardigheden

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Interne communicatiesystemen onderhouden

  Een doeltreffend intern communicatiesysteem tussen de werknemers en de leidinggevende functies in stand houden.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Culturen bestuderen

  Studie en internalisering van een cultuur die niet uw eigen is om tradities, regels en werken te begrijpen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Operationele businessplannen implementeren

  Uitvoeren van de strategische activiteiten en het operationele plan van een organisatie, door het aangaan en delegeren van werkzaamheden aan anderen, het controleren van de vooruitgang en het doorvoeren van aanpassingen langs de weg. Evalueren van de mate waarin strategische doelstellingen zijn bereikt, lessen trekken, succesvol zijn en bijdragen van mensen erkennen.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiestrategieën ontwikkelen telefonisch communiceren verschillende talen spreken sociologie onderzoeksvoorstellen schrijven antropologie psychologie onderwijsactiviteiten organiseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven onderzoeksinterviews uitvoeren ondernemingsbeleid volgen marketingtechnieken voor merkidentiteit diplomatisch zijn verregaande kennis van het onderwijsonderwerp interculturele communicatiemethoden onderwijzen externe factoren van bedrijven analyseren zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf wetenschappelijke theorieën ontwikkelen interne factoren van bedrijven analyseren onderwijsactiviteiten ontwikkelen culturele activiteiten ontwikkelen projectbeheer samenwerken met onderwijsdeskundigen

Source: Sisyphus ODB