Beroep consulent sociale voorzieningen

Consulenten sociale voorzieningen helpen bij het ontwikkelen van een beleid en procedures op het gebied van sociale voorzieningen. Zij onderzoeken programma's op het gebied van sociale voorzieningen, identificeren punten die voor verbetering vatbaar zijn en helpen bij de ontwikkeling van nieuwe programma's. Zij vervullen adviesfuncties voor organisaties die actief zijn op het gebied van sociale voorzieningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Regelgeving controleren bij sociale diensten

  Regelgeving, beleid en veranderingen in deze regelgeving monitoren om te beoordelen hoe zij een impact hebben op het sociale werk en de diensten.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Advies geven over socialedienstverleningsprocedures

  Het adviseren van socialedienstverleningsorganisaties over de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor het verlenen van sociale diensten, het bepalen van de doelstellingen en het beheer van middelen en faciliteiten.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

  Verslag doen van resultaten en conclusies over de sociale ontwikkeling van de samenleving op een begrijpelijke manier, door deze mondeling en schriftelijk te presenteren aan een breed publiek, van niet-deskundigen tot deskundigen.

 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen

  Gegevens verzamelen om de impact van een programma op een gemeenschap te kunnen beoordelen.

 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties

  Beleidsmakers informeren en adviseren door uit te leggen en te interpreteren wat de behoeften van de burgers zijn om de programma's en het beleid op het gebied van sociale dienstverlening te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

sociaal bewustzijn promoten rapporten presenteren oplossingen voor problemen creëren socialedienstverleningsprocedures plannen wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen behoeften van een gemeenschap analyseren gemeenschapsrelaties opbouwen integratie bevorderen sociale verandering promoten werken met gemeenschappen implementatie van overheidsbeleid beheren strategische planning implementeren

Source: Sisyphus ODB