Beroep consulent zonne-energie

Consulenten zonne-energie geven advies over zonne-energie voor huishoudelijke of industriƫle doeleinden en streven ernaar het gebruik van zonne-energie als alternatieve en duurzamere energiebron te bevorderen. Zij communiceren met potentiƫle klanten en nemen deel aan netwerkevenementen om de verkoop van zonne-energieproducten te verhogen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • IndustriĆ«le verwarmingssystemen

  Verwarmingssystemen op gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere duurzame energiebronnen en hun energiebesparende principes, specifiek van toepassing op industriƫle gebouwen en faciliteiten.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieĆ«n, zoals fotovoltaĆÆsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Eigenschappen van producten

  De materiƫle eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Energie-efficiĆ«ntie

  Gebied van informatie over de vermindering van het gebruik van energie. Het omvat de berekening van het energieverbruik, het verstrekken van certificaten en ondersteunende maatregelen, het besparen van energie, het verminderen van de vraag, het aanmoedigen van een efficiƫnt gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

 • Elektriciteitsmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren op de markt voor de handel in elektriciteit, methodieken en werkwijzen voor de handel in elektriciteit en het beschrijven van de voornaamste belanghebbenden in de elektriciteitssector.

 • Huishoudelijke verwarmingssystemen

  De moderne en traditionele verwarmingssystemen die worden gestookt met gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en hun energiebesparingsbeginselen.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

Vaardigheden

 • Informeren over overheidsfinanciering

  Informatie aan klanten geven met betrekking tot subsidies en financieringsprogramma's die door de overheid worden toegekend voor kleinschalige en grootschalige projecten op verschillende gebieden, zoals de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Klanten over tarieven van energieverbruik informeren

  Potentiƫle klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

 • Informatie geven over zonnepanelen

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve methoden om faciliteiten en verblijfplaatsen te voorzien van energie, informatie geven over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van zonnepanelen, en waarmee er rekening moet worden gehouden bij de aankoop en installatie van zonnesystemen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Advies geven over energie-efficiĆ«ntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliƫnten over de wijze waarop een energie-efficiƫnt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopbevorderingstechnieken aankoopbewijzen opstellen leveranciers identificeren energiebehoeften vaststellen marketingstrategieĆ«n implementeren distributie van promotiemateriaal voor bestemmingen beheren verkoopgesprekken houden technologieĆ«n voor hernieuwbare energie prijsaanvragen beantwoorden verkoopstrategieĆ«n ten uitvoer brengen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen klanten werven verkoopargumenten vervolledigde contracten controleren elektriciteit vakbeurzen bijwonen productie en distributie van bestemmingspromotiemateriaal beheren advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen met leveranciers over verbetering onderhandelen verkoopstrategieĆ«n energieprestaties van gebouwen leveranciersrisicoā€™s beoordelen onderhandelen over verkoopcontracten verkoopsanalyses uitvoeren marktonderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB