Beroep cosmetisch scheikundige

Cosmetische scheikundigen ontwikkelen formules om nieuwe cosmetische producten te creëren en te testen en bestaande cosmetische producten zoals parfums en geurstoffen, lippenstift, waterwerende lotions en make-up, haarverf, zepen en reinigingsmiddelen met bijzondere eigenschappen, topische geneesmiddelen of gezondheidssupplementen te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

 • Cosmetische ingrediënten

  Een verscheidenheid aan ingrediënten waaruit cosmetische producten zijn samengesteld, variërend van gemalen insecten tot roest.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Problemen met de formule van cosmetische producten oplossen

  Problemen oplossen met onstabiele formules, problemen opschalen om te zorgen voor stabiliteit en een eindproduct van hoge kwaliteit dat voldoet aan de specificaties.

 • Cosmetische producten formuleren

  Formuleren en ontwerpen van complexe cosmetische producten, van concept tot eindproduct.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Schoonheidsproducten testen

  Producten zoals huidcrème, make-up of andere schoonheidsproducten testen om hun efficiëntie en formulecomformiteit te beoordelen.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Wettelijke vereisten op het gebied van cosmetica naleven

  Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld voor persoonlijke verzorgingsproducten zoals cosmetica, parfums en toiletartikelen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Productverbeteringen aanbevelen

  Aanbevelingen inzake productwijzigingen en procesverbeteringen aanbevelen.

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken productie controleren methoden voor kwaliteitsgarantie productieplannen communiceren marktanalyse overleggen met externe laboratoria veiligheid in het productiegebied waarborgen organische chemie instructies aan medewerkers geven werknemers opleiden medische microbiologie chemisch bewaren werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen beginselen van projectbeheer

Source: Sisyphus ODB