Beroep curator

Faillissements-beheerders beheren de faillissementszaak van een cliënt, onderzoeken juridische documentatie voor fraudemogelijkheden en beheren het geld dat zij ontvangen uit de verkoop van niet-vrijgestelde eigendommen om deze aan de crediteuren te verdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schuldsystemen

  De processen die nodig zijn om goederen of diensten te verkrijgen vóór betaling en wanneer een geldsom verschuldigd is of achterstallig is.

 • Schuldclassificatie

  De diverse categorieën schulden, waaronder overheidsschulden, schulden met overheidsgarantie, private schulden zonder garantie, deposito's bij centrale banken enz.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Bedrijfsleningen

  Leningen die zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden en die gedekt of ongedekt kunnen zijn, al naargelang er sprake is van een onderpand. De verschillende soorten bedrijfsleningen zoals bankleningen, mezzaninefinanciering, op activa gebaseerde financiering en factuurfinanciering.

 • Insolventiewetgeving

  De wettelijke regeling betreffende het onvermogen om schulden te betalen op het tijdstip waarop deze opeisbaar worden.

Vaardigheden

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Advies geven over faillissementsprocedures

  De faillissementszaak analyseren als leidraad voor en advies aan cliënten over de formaliteiten, procedures en handelingen die de verliezen kunnen verlichten.

 • Juridische documenten herzien

  Het lezen en interpreteren van de juridische documenten en bewijzen van de gebeurtenissen in verband met de zaak.

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

Optionele kennis en vaardigheden

actuariële wetenschappen liquiditeitenbeheer bankactiviteiten financiële transacties traceren schulddossiers van klanten bijhouden kredietwaardigheid controleren financiële jaarrekeningen communiceren met bankiers financiële geschillen behandelen vastgoed taxeren technische communicatievaardigheden toepassen informatie geven over financiële producten gegevens van financiële transacties bijhouden belangen van de klant beschermen investeringsanalyse

Source: Sisyphus ODB