Beroep dansrepetitor

Dansrepetitoren helpen dirigenten en choreografen bij het dirigeren van repetities en het begeleiden van de artiesten tijdens het repetitieproces. Ongeacht hun aard en omvang zijn de handelingen van een dansrepetitor vanuit ethisch en praktisch oogpunt gebaseerd op een verbintenis om de integriteit van het werk te respecteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Link tussen dans- en muziekstijl

  De relatie van een uitgevoerde dansstijl met muziekstructuur en musici.

Vaardigheden

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Repetities voorbereiden

  Besluiten nemen over de inhoud van een repetitie. Uzelf in het choreografisch materiaal en andere onderdelen van het werk verplaatsen. De noodzakelijke technische en materiële middelen bijeenbrengen en de repetitie helpen opzetten.

 • Meewerken aan technische aspecten van de productie

  Ervoor zorgen dat alle technische aspecten van de productie aanwezig zijn. Technische elementen in de studio bedienen. De technische aspecten van de optredens observeren en controleren. Het technische team of productieteam ondersteunen of vervangen. Controleren of de kostuums en de rekwisieten beschikbaar zijn en in goede orde zijn.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Voorstellingsschema's helpen opstellen

  De nodige stappen nemen om een prestatieplanning te ontwikkelen. Helpen bij het plannen van het schema voor een rondleiding of voorstellingen. Reageren op onverwachte gebeurtenissen. De schema's communiceren aan de betrokken personen.

 • Hijsinstallatie voor artiesten testen

  Toezicht houden op vluchtsystemen of deze controleren om de gepaste gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden te verzekeren.

 • Vliegbewegingen van artiesten repeteren

  Helpen van de artiest bij het repeteren van hun vliegbewegingen met behulp van de juiste apparatuur.

 • Oefensessies van artiesten begeleiden

  Organiseren van oefensessies door het bepalen van de doelstellingen. Toezicht houden op de opleiding van de uitvoerders.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Repetitieschema's helpen opstellen

  Repetitieschema's ontwikkelen en meedelen, rekening houdend met de beschikbaarheid van de fysieke ruimtes en het deelnemende team.

 • Helpen om artistiek werk in alle stadia te documenteren

  De artistieke werken voor latere referentie documenteren. Audiovisuele documenten produceren. Documenten opstellen zoals notities van repetities, lijsten van de cast en van signalen. Een choreografische notatie schrijven, indien relevant. Documenten bewaren met betrekking tot de creatie en de productie van het werk, enz.

 • Artistieke productie vertegenwoordigen

  De artistieke onderneming of de productie buiten uw dagelijkse activiteiten vertegenwoordigen. Contact onderhouden met presentatoren en hun teams. Meewerken aan toernees.

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve choreografie

  De choreograaf helpen zijn of haar artistieke intentie te ontwikkelen. De identiteit van het werk begrijpen, deelnemen aan het creatieve proces en zorgen voor een vlotte relatie en communicatie binnen het artistieke team.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Artiesten trainen in zweefmethoden

  Trainen van artiesten in het bedienen van vliegharnassen en vliegsystemen/repetitie van vliegbewegingen.

Optionele kennis en vaardigheden

dans aanleren timingsignalen opvolgen dansen scenario analyseren in een internationale omgeving werken danspartituren lezen partituren analyseren artiesten souffleren in contact staan met het eigen lichaam enthousiasme voor dans aanmoedigen artistieke projecten beheren scripts lezen

Source: Sisyphus ODB