Beroep danstherapeut

Dansedisten ondersteunen personen met hun emotionele, geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen om hen te helpen bij het vergroten van hun bewustzijn, hun gevoel van eigenwaarde, hun sociale integratie en hun persoonlijke ontwikkeling door dans en bewegingspatronen in een therapeutische omgeving.

Danstherapeut: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Danstherapie

  Het gebruik van dans bij een therapeutische behandeling om het gevoel van eigenwaarde en het lichaamsbeeld van de patiënt te verbeteren.

 • Psychologische theorieën

  De historische ontwikkeling van counseling en psychologische theorieën, evenals de perspectieven en toepassingen, en interview- en counselingstrategieën.

 • Link tussen dans- en muziekstijl

  De relatie van een uitgevoerde dansstijl met muziekstructuur en musici.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Gebruikers van gezondheidszorg observeren

  Gebruikers van gezondheidszorg observeren en belangrijke aandoeningen en reacties op medicijnen, behandelingen en belangrijke incidenten registreren, waarbij u indien nodig een supervisor of arts op de hoogte brengt.

 • Beschikken over emotionele intelligentie

  Het onderkennen van de eigen emoties en die van anderen, het correct onderscheiden van deze emoties en het observeren van de manier waarop deze invloed kunnen uitoefenen op iemands omgeving en de sociale interactie en wat eraan kan worden gedaan.

 • Enthousiasme voor dans aanmoedigen

  Mensen, met name kinderen, aanmoedigen en de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan dans, hetzij in de particuliere hetzij in een openbare context, en dit begrijpen en waarderen.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Dansen

  Optreden in artistieke producties van verschillende disciplines zoals klassiek ballet, moderne dans, hedendaagse dans, oude dans, etnische dans, volksdans, acrobatische dans en streetdance.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen

  Observeren en beoordelen van het gedrag, de houding en de emoties van de patiënt om te begrijpen of en hoe in zijn therapeutische behoeften kan worden voorzien met een specifieke vorm van therapie, het verzamelen en analyseren van informatie over de manier waarop de cliënt artistieke stimulansen maakt, erop reageert en zich ermee verhoudt. Deze informatie relateren aan andere aspecten van het leven van de patiënt.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Lichaamsbewegingen harmoniseren

  Lichaamsbewegingen harmoniseren in overeenstemming met ritme en melodie, esthetisch of dramatisch concept, dramatisch tempo, enz.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

Optionele kennis en vaardigheden

autisme reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg menselijke fysiologie zorgen voor risicobeheer in sport meeleven met gebruikers van gezondheidszorg geestesstoornissen vaststellen bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven beginselen van psychotherapie evaluatie van psychologische prestaties choreografische improvisatie plannen samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg muzikale improvisaties tijdens de therapie uitvoeren psychologie omgaan met trauma's van patiënten communicatietechnieken gebruiken eetstoornissen organisatorische technieken gebruiken

Source: Sisyphus ODB