Beroep data warehouse designer

Data warehouse designers zijn verantwoordelijk voor het plannen, verbinden, ontwerpen en implementeren van datawarehousesystemen. Zij ontwikkelen, monitoren en onderhouden ETL-processen, rapportageapplicaties en datawarehouse-ontwerpen.

Data warehouse designer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Datawarehouse

  Het systeem voor gegevensopslag dat analyses en rapporten produceert over gegevens, waaronder een datamart.

 • Systeemtheorie

  De principes die kunnen worden toegepast op alle soorten systemen op alle hiërarchische niveaus, met een beschrijving van de interne organisatie ervan, hun mechanismen voor het handhaven van identiteit en stabiliteit en het bewerkstelligen van aanpassing en zelfregulering en hun afhankelijkheden en interactie met de omgeving.

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

Vaardigheden

 • Gegevenssets maken

  Genereren van een verzameling nieuwe of bestaande gerelateerde datasets die uit afzonderlijke elementen bestaan, maar kunnen worden gebruikt als één eenheid.

 • Databasedocumentatie schrijven

  Het ontwikkelen van documentatie met informatie over de database die relevant is voor de eindgebruikers.

 • Geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen

  Geautomatiseerde overdracht van ICT-informatie tussen opslagtypes, formaten en systemen om menselijke hulpbronnen te besparen door de uitvoering van de taak manueel uit te voeren.

 • Relationeel-databasebeheersysteem bedienen

  Informatie extraheren, opslaan en controleren met behulp van databankbeheersystemen op basis van het relationele databankmodel, dat gegevens in tabellen en kolommen regelt, zoals de Oracle-database, Microsoft SQL Server en MySQL (Oracle Corporation).

 • ICT-systeemtheorie toepassen

  Principes van de ICT-systementheorie implementeren om systeemkenmerken die universeel toepasbaar zijn op andere systemen te verklaren en te documenteren

 • Databaseschema ontwerpen

  Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten.

 • Bestaande gegevens migreren

  Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • Standaarden voor gegevensuitwisseling beheren

  Opzetten en onderhouden van standaarden voor het omzetten van data uit bronschema's in de noodzakelijke datastructuur van een resultatenschema.

 • Softwaredesign creëren

  Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Databasediagrammen creëren

  Ontwikkelen van de database modellen en diagrammen die de structuur van een databank tot stand brengen door gebruik te maken van modelleringssoftware die bij verdere processen moet worden geïmplementeerd.

Optionele kennis en vaardigheden

ajax gebruikersinterface ontwerpen c++ perl ml scratch sparql coffeescript apl openedge database openedge advanced business language zakenrelaties aangaan sap r3 pascal common lisp technische communicatievaardigheden toepassen xquery filemaker computerprogrammering gegevensbeheer van producten matlab n1ql back-upspecificaties voor databases ontwerpen microsoft access abap prolog linq smalltalk objective-c oracle relational database assembly ldap software voor toegangscontrole gebruiken resourceplanning uitvoeren c# scala vbscript javascript objectstore microsoft visual c++ ongestructureerde gegevens db2 flexibel projectbeheer op processen gebaseerd beheer sas language antwoord geven op vragen van klanten java sober projectbeheer gegevensanalyses uitvoeren haskell mysql asp.net groovy gegevensmodellen visual basic ca datacom/db erlang sql server r postgresql rapportagesoftware ontwikkelen swift mdx teradata database typescript ruby cobol python fysieke structuur van databases definiëren php ibm informix ict-projectbeheermethodologieën lisp

Source: Sisyphus ODB