Beroep database administrator

Database administrators testen, implementeren en beheren computerdatabases. Zij gebruiken hun expertise op het gebied van databasemanagementsystemen om maatregelen voor de beveiliging van computerdatabases te plannen, te coördineren en uit te voeren. Zij gebruiken ook scripts en configuratiebestanden om een database aan te passen aan de behoeften van de gebruikers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Gedistribueerde verwerkingsprocessen

  Het softwareproces waarin de computeronderdelen via een netwerk communiceren en berichten sturen over hun acties.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Beste praktijken voor reservekopieën van het systeem

  De procedures ter voorbereiding van het herstel of het behoud van de voor een organisatie vitale technologische infrastructuur.

 • Gegevensmodellen

  De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen.

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

  Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit.

Vaardigheden

 • Databaseprestaties onderhouden

  Berekenen van waarden voor databaseparameters. Implementeren van nieuwe releases en regelmatig onderhoudstaken uitvoeren, zoals het opzetten van back-upstrategieën en het elimineren van indexfragmentatie. Evalueren van hardwareproducten en besturingssystemen.

 • ICT-systeem beheren

  De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Databasebronnen in balans brengen

  De werklast en middelen van een gegevensbank in balans brengen door de vraag naar transacties te beheersen, schijfruimtes toe te wijzen en de betrouwbaarheid van de servers te garanderen om de kosten- en risicoverhouding te optimaliseren.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Beveiliging van databank onderhouden

  Een breed scala aan informatiebeveiligingscontroles beheersen om een maximale databescherming na te streven.

 • Fysieke structuur van databases definiëren

  De fysieke configuratie van de gegevensbestanden van een bepaald medium specificeren. Dit omvat gedetailleerde specificaties van de indexeeropties, gegevenstypes en gegevenselementen die in de gegevenscatalogus zijn geplaatst.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Back-upspecificaties voor databases ontwerpen

  Specificeren van de procedures die moeten worden uitgevoerd op gegevensbanken die het kopiëren en archiveren van gegevens voor eventueel herstel in geval van gegevensverlies garanderen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Relationeel-databasebeheersysteem bedienen

  Informatie extraheren, opslaan en controleren met behulp van databankbeheersystemen op basis van het relationele databankmodel, dat gegevens in tabellen en kolommen regelt, zoals de Oracle-database, Microsoft SQL Server en MySQL (Oracle Corporation).

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Programmeren in scripttaal

  Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een computercode te creëren die door de overeenkomstige run-time-omgevingen wordt geïnterpreteerd om de toepassingen te verlengen en gemeenschappelijke computeractiviteiten te automatiseren. Gebruik programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals Unix Shell scripts, JavaScript, Python en Ruby.

 • ICT-problemen oplossen

  Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen.

 • Databaseschema ontwerpen

  Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten.

Optionele kennis en vaardigheden

microsoft access sql server ldap xquery filemaker verschillende communicatiekanalen gebruiken mdx automatisch programmeren gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden ict-systeemgebruikers ondersteunen technische opleidingen geven online analytische verwerking teradata database objectstore oracle relational database ibm informix business intelligence db2 technische documentatie aanleveren postgresql ict-audits uitvoeren linq ict-ondersteuning bieden sparql mysql n1ql openedge database methoden voor kwaliteitsgarantie

Source: Sisyphus ODB