Beroep database integratiespecialist

Database-integratie specialisten integreren verschillende databases. Zij handhaven de integratie en zorgen voor interoperabiliteit.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen databases

 • Databasebeheerder
 • Databaseontwerper
 • IT netwerk- of database professional, anders

Kennis

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Hulpmiddelen voor het extraheren, omzetten en laden van gegevens

  De instrumenten voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, die door organisaties zijn gecreëerd en in stand worden gehouden, in één coherente en transparante gegevensstructuur.

Vaardigheden

 • Datawarehousingtechnieken implementeren

  Modellen en tools zoals online analytische verwerking (OLAP) en online transactieverwerking (OLTP) toepassen, om gestructureerde of ongestructureerde gegevens uit bronnen te integreren, om zo een centrale bewaarplaats van historische en actuele gegevens te creëren.

 • Formele ICT-specificaties verifiëren

  Controleren van de geschiktheid, juistheid en doelmatigheid van het beoogde algoritme of systeem om aan bepaalde formele specificaties te voldoen.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • Aan gegevensopschoning doen

  Het opsporen en corrigeren van corrupte bestanden van datasets, ervoor zorgen dat de gegevens volgens de richtsnoeren gestructureerd worden en blijven.

 • Databasebronnen in balans brengen

  De werklast en middelen van een gegevensbank in balans brengen door de vraag naar transacties te beheersen, schijfruimtes toe te wijzen en de betrouwbaarheid van de servers te garanderen om de kosten- en risicoverhouding te optimaliseren.

 • ICT-gegevens integreren

  Combineren van gegevens uit bronnen om een uniform beeld te geven van de reeks van deze gegevens.

 • Gevolgen van ICT-veroudering beheren

  Toezicht houden op het overdrachtsproces van een legaat (een verouderd systeem) naar een bestaand systeem door gegevens in kaart te brengen, te interfacen, te migreren, te documenteren en om te zetten.

 • Databasediagrammen creëren

  Ontwikkelen van de database modellen en diagrammen die de structuur van een databank tot stand brengen door gebruik te maken van modelleringssoftware die bij verdere processen moet worden geïmplementeerd.

 • Integratietesten uitvoeren

  Tests uitvoeren van systeem- of softwarecomponenten die op verschillende manieren zijn gegroepeerd om te beoordelen in hoeverre ze met elkaar kunnen communiceren en om hun interface en algemene functionaliteit te beoordelen.

 • Interface description language gebruiken

  Gebruik maken van de interfacetaal voor het beschrijven van de interface-verbinding tussen softwareonderdelen of -programma’s in een taalonafhankelijke manier. De talen die deze methode ondersteunen zijn o.a. CORBA en WSDL.

Optionele kennis en vaardigheden

oracle warehouse builder linq openedge database ibm infosphere information server sql server integration services teradata database oplossingen voor problemen creëren datamining uitvoeren criteria voor gegevenskwaliteit definiëren xquery filemaker oracle data integrator objectstore business intelligence sql server informatica powercenter ict-audits uitvoeren mdx microsoft access projectbeheer uitvoeren qlikview expressor sparql programmeren in scripttaal ibm infosphere datastage pentaho data integration ict-systeemtheorie toepassen toepassingsinterfaces ontwerpen systeemtheorie db2 semantische ict-integratie beheren databasedocumentatie schrijven ca datacom/db ibm informix sap data services n1ql postgresql mysql integratiestrategie definiëren ldap gegevensbank levenscyclus van systeemontwikkeling oracle relational database

Source: Sisyphus ODB