Beroep databaseontwikkelaar

databaseontwikkelaar
Credits: Shutterstock.com

Database-ontwikkelaars programmeren, implementeren en coördineren wijzigingen in computerdatabases op basis van hun expertise van databasemanagementsystemen.

Databaseontwikkelaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken databaseontwikkelaar

 • Ontwerpt een databasestructuur (logisch datamodel) die tegemoet komt aan de behoeftes en verwachtingen van toekomstige gebruikers.
 • Voert een ICT-projectstudie uit om de haalbaarheid en/of kosten van een database te bepalen.
 • Programmeert databases in computertalen zoals bijv. SQL (Structured Query Language).
 • Levert gegevems aan voor de database.
 • Test databases.
 • Ontwikkelt mogelijkheden om gegevens toegankelijk te maken voor gebruikers, bijv. door het programmeren van internetapplicaties.
 • Onderhoudt en past bestaande databases aan, sluit daarbij aan op de veranderende behoeften van gebruikers of nieuwe mogelijkheden op het gebied van programmeren.
 • Maakt rapporten op basis van de gegevens in de databank.

Gerelateerde beroepen databases

 • Databasebeheerder
 • IT netwerk- of database professional, anders

Kennis

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Hulpmiddelen voor het extraheren, omzetten en laden van gegevens

  De instrumenten voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, die door organisaties zijn gecreëerd en in stand worden gehouden, in één coherente en transparante gegevensstructuur.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

  Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit.

Vaardigheden

 • Ict-query's testen

  Beoordelen of ontwikkelde query's correcte acties en gegevens retourneren en uitvoeren.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Databasedocumentatie schrijven

  Het ontwikkelen van documentatie met informatie over de database die relevant is voor de eindgebruikers.

 • Klantwensen identificeren

  Technieken en instrumenten, zoals enquêtes, vragenlijsten en ICT-toepassingen, toepassen om gebruikersvereisten van systemen, diensten of producten te bepalen, te analyseren, te documenteren en te beheren.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Databasebronnen in balans brengen

  De werklast en middelen van een gegevensbank in balans brengen door de vraag naar transacties te beheersen, schijfruimtes toe te wijzen en de betrouwbaarheid van de servers te garanderen om de kosten- en risicoverhouding te optimaliseren.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen

  Het beleid, methoden en voorschriften voor de beveiliging van gegevens en informatie toepassen, teneinde de beginselen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te eerbiedigen.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-audits uitvoeren pentaho data integration sql server integration services groovy oracle data integrator visual basic sap data services ruby postgresql prolog formele ict-specificaties verifiëren sap r3 swift python ibm informix problemen kritisch behandelen ml analytische wiskundige berekeningen uitvoeren ibm infosphere datastage mdx microsoft visual c++ ldap r perl oracle relational database asp.net cobol ibm infosphere information server linq teradata database oplossingen voor problemen creëren qlikview expressor ajax matlab softwaretests uitvoeren microsoft access erlang xquery scratch assembly sparql mysql sql server c# oracle warehouse builder ca datacom/db haskell ict-beveiligingsrisico’s identificeren sas language objective-c datamining uitvoeren ict-infrastructuur ict-stroomverbruik filemaker bedrijfskennis beheren openedge database db2 php typescript common lisp objectstore softwareontwerppatronen gebruiken c++ smalltalk systeemcomponenten integreren java javascript lisp computerprogrammering pascal informatica powercenter scala vbscript apl openedge advanced business language n1ql integratietesten uitvoeren abap hardwarearchitecturen coffeescript

Source: Sisyphus ODB