Beroep decaan

Decanen leiden en beheren een groep verwante academische afdelingen en werken met de schooldirecteur voor postsecundair onderwijs en met de verschillende hoofden van de afdelingen, met het oog op de verwezenlijking van de overeengekomen strategische doelstellingen van de faculteit en de universiteit. Zij promoten de faculteit in de bijbehorende gemeenschappen en de faculteit op nationaal en internationaal niveau. Decanen richten zich ook op het bereiken van de doelstelling voor het financieel beheer van de faculteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Universiteitsprocedures

  De interne werking van een universiteit, zoals de structuur van de onderwijsondersteuning en het onderwijsbeheer, het beleid en de voorschriften.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Onderwijsadministratie

  De processen met betrekking tot de administratieve gebieden van een onderwijsinstelling, haar directeur, werknemers en studenten.

Vaardigheden

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Contractadministratie bijhouden

  Contracten up-to-date houden en ordenen volgens een indelingssysteem voor toekomstig overleg.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Informatie over studieprogramma’s geven

  Informatie verstrekken over de verschillende lessen en studiegebieden die door onderwijsinstellingen zoals universiteiten en middelbare scholen worden aangeboden, alsmede over de vereisten van de studie en de vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Administratie van een onderwijsinstelling beheren

  Het beheren van meerdere activiteiten van een school, een universiteit of een andere onderwijsinstelling, zoals dagelijkse administratieve handelingen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

feedback aan leerkrachten geven veiligheid van studenten garanderen verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten beoordelingsprocessen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen werkgerelateerde verslagen schrijven onderwijsbehoeften identificeren advies geven over onderwijsmethoden opleidingen promoten financieel verslag opstellen financieringsmethoden een professioneel netwerk ontwikkelen onderwijsprogramma’s evalueren capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen werken met elektronische leeromgevingen

Source: Sisyphus ODB