Beroep delfstofkundige

Delfstofkundigen zoeken, identificeren, kwantificeren en classificeren minerale hulpbronnen en hun geologische kenmerken en structuur. Zij bieden mijnbeheerders en -ingenieurs advies over bestaande en toekomstige activiteiten op het gebied van de winning van delfstoffen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Communiceren over kwesties inzake mineralen

  Communicatie over kwesties inzake mineralen met aannemers, politici en ambtenaren.

 • Mijnbouwactiviteiten plannen

  Advies geven tijdens plaatsing van de site; plan bovengrondse en ondergrondse mijnbouwactiviteiten; implementeer veilige en niet-vervuilende extractie van ertsen, mineralen en andere materialen.

 • Adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw

  Samenwerken met ingenieurs, landmeters, geotechnisch personeel en metallurgen, die betrokken zijn bij de bescherming van het milieu en het herstel van de grond na de winning van delfstoffen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen

  Voorbereiden en uitvoeren van geologische kartering, logging, bemonstering en analyse van boorkern en andere monsters van ondergrondse rotsen. Analyseren van de resultaten in plannen en secties, met bijzondere nadruk op geostatica en bemonsteringstheorie. In 3D onderzoeken van de kaarten, afzettingen, boorlocaties of mijnen om de locatie, grootte, toegankelijkheid, inhoud, waarde en potentiële winstgevendheid van delfstofafzettingen te bepalen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Informatie over geologische eigenschappen geven

  Informatie verstrekken over geologische structuren, de kwaliteit van het gesteente, grondwaterimplicaties en details over de mineralogische en textuursamenstelling van ertsen om ervoor te zorgen dat de mijnbouw en de verwerking doeltreffend gepland kunnen worden. Het geologische model wordt gebruikt om de mijnbouwwerkzaamheden te ontwerpen met het oog op een minimale verdunning en een maximale ertswinning.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over mijnbouwproductie houtkap adviseren over mijnbouwontwikkeling gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden mijnproductie controleren overhandelen over de toegang tot land bedrijfskosten beoordelen adviseren over mijnbouwapparatuur

Source: Sisyphus ODB