Beroep destilleerder

Destilleerders voeren het oliedistillatieproces uit, houden er toezicht op en helpen bij het oplossen van problemen. Zij bedienen destillatieapparatuur om tussenproducten of onzuiverheden te scheiden van de olie. Zij draaien regelkleppen en meetinstrumenten om de juiste temperatuur, materiaalstroomsnelheid, druk, enz. te bereiken. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Distillatieapparatuur onderhouden

  Apparatuur onderhouden en repareren; beschadigde of defecte apparatuur melden.

 • Olieleveringen berekenen

  Ontvangstbewijzen opstellen en leveringen van aardolie en andere aardolieproducten berekenen. Standaardformules toepassen om de waarden van de testresultaten te berekenen.

 • Veiligheid van distillatie controleren

  De totale hoeveelheid aan olie in opslagtanks controleren; zorgen voor veilige destillatie-activiteiten; zorgen voor de naleving van wettelijke regelgevingen.

 • Olie overslaan

  Bepaalde volumes van geraffineerde en niet-geraffineerde materialen specificeren voor opslag; materialen overbrengen die verder verwerkt moeten worden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Distillatie-apparatuur bedienen

  Bedienen van bedieningspanelen en andere distillatie-apparatuur om de productstroom, druk, temperatuur, enz. te controleren en aan te passen.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

 • Olie-apparatuur reinigen

  Reinigen en steriliseren van tanks, toevoerleidingen en productieruimten; gebruik maken van hulpmiddelen zoals een schraper, slang en borstel; omgaan met chemische oplossingen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Temperatuur in olietanks meten

  Thermometers in de olietanks plaatsen om temperatuurinformatie te verkrijgen.

 • Oliemonsters testen

  Analyseren van oliemonsters om eigenschappen zoals consistentie, textuur, viscositeit of concentratie te bepalen. Bedienen van meetinstrumenten zoals pH-meters, hydrometers en viscometers.

 • Distillatieprocessen controleren

  Problemen of potentiële gevaren in kaart brengen en rapporteren door monitoring van instrumenten, indicatoren en meters. Pijpleidingen inspecteren; indien nodig kleppen smeren of verbindingen aandraaien.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde gegevens inzake olie-exploitatie analyseren activiteiten bij de olieput coördineren

Source: Sisyphus ODB