Bedieningspersoneel van machines en installaties voor de chemische industrie