Beroep mengselbereider chemie

Mengselbereiders chemie bedienen en onderhouden mengtanks en mengers om chemische producten te produceren uit grondstoffen, waarbij zij ervoor zorgen dat de eindproducten in overeenstemming zijn met de specificaties van de desbetreffende partij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Mengtanks vullen

  De mengtank vullen met de chemische ingrediënten, zodat ook het water door de kleppen op de aangegeven markering op de tankwand kan stromen.

 • Grondstoffen scheiden

  Scheid de verder te verwerken grondstoffen in partijen.

 • Chemische ingrediënten voorbereiden

  De ingrediënten voorbereiden volgens de formule, door de chemische bestanddelen zoals loog, oplosmiddel, emulsies, peroxide, te meten en te wegen.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Chemische mengers onderhouden

  De apparatuur en mengers bedienen die worden gebruikt voor het mengen van chemische stoffen met als eindproducten goederen die worden gebruikt bij het reinigen, bleken, afwerken van tapijten of ander textiel.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Viscositeit van chemische stoffen meten

  De viscositeit meten van de gemengde ingrediënten met behulp van een viscosimeter.

Optionele kennis en vaardigheden

mixer schoonmaken materiaal laden chemische testprocedures beheren een computer gebruiken dichtheid van oplossingen wijzigen materialen voor productie testen centrifugale afscheiders volgen opslag van gevaarlijk afval mechanica omgevingsparameters controleren fabrieksapparatuur hefapparatuur bedienen centrifugerende kracht materiaal lossen

Source: Sisyphus ODB