Beroep kalkbrander

Kalkbranders bedienen ovens die kalksteen verbranden, om uitgebluste kalk of kooldioxide te produceren. Zij regelen de stroom van materialen, brandstof en lucht, houden de materiaalstroom, de lucht, de temperatuur, de brandstoftabellen en de zuurstofmeters in de gaten en doen indien nodig aanpassingen. Zij houden ook de productiegegevens bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Toevoer van kalksteen controleren

  De stroom van kalksteen controleren door vloeistroom in de oven aan te passen met reostaten.

 • Omgaan met hete kalksteen

  Hete kalksteen behandelen door het op te scheppen met een schop om de te analyseren monsters voor te bereiden.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Gebluste kalk produceren

  Gebluste kalk produceren door het ongebluste kalk uit de opslagtank over te brengen naar de oplostanks waar het ongebluste kalk gemengd wordt met water.

 • Brandkalk overbrengen

  De brandkalk via de transportbanden overdragen.

 • Ovenventilatie beheren

  Het beheren van een productspecifieke en energiezuinige ovenventilatie.

 • Kalkbranders bedienen

  Bedienen van de kalkbrander en aanverwante apparatuur om kalksteen te verbranden en zo kooldioxide of kalk te produceren.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

ovens om glas te trekken bedienen steenblokken verplaatsen persoonlijk beschermingsmateriaal heftrucks bedienen mechanica materiaal onderhouden oven onderhouden bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren afval beheren

Source: Sisyphus ODB