Beroep operator nitroglycerineseparator

Operators nitroglycerineseparator onderhouden de zwaartekrachtscheider die wordt gebruikt bij de verwerking van explosieven, door de temperatuur en de vloeistofstroom te controleren, teneinde nitroglycerine van gebruikte zuren te scheiden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Nitroglycerine van zuren scheiden

  Met behulp van een zwaartekrachtscheider nitroglycerine van zuren scheiden voorafgaand aan verwerking.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Nitroglycerinestroom controleren

  De nitroglycerinestroom controleren zodat het product bij kleurverandering in de tanks wordt afgevoerd volgens de specificaties.

 • Thermometer van tank controleren

  De tank bewaken om explosie of ontleding door een accumulatie van warmte te voorkomen.

 • Gebruikte zuren opslaan

  Opslaan van gebruikte zuren, waarbij ze worden overgebracht van een batchnitrator naar een separator met behulp van de petcokraan.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur voor chemische analyse gebruiken opslag van gevaarlijk afval vaten met specifieke ingrediënten vullen vaten na een nitratieproces beheren explosieven inhoud in vaten storten chemicaliën overbrengen productieapparatuur voor explosieven bedienen waswater laten aflopen

Source: Sisyphus ODB