Beroep lakmaler

Lakmalers bedienen en onderhouden lakmengers en synthetische-verfmengers en potmolens, waarbij zij ervoor zorgen dat het eindproduct in overeenstemming is met de formule.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Maalpotten bedienen

  Werken in de maalderij van de maalpotten om de lakken te mengen en te produceren, overeenkomstig de parameters en specificaties van formules.

 • Ingrediënten voor lak selecteren

  De juiste types en hoeveelheden lakken selecteren, zoals thinners, pigmenten of gims, en deze in de menger plaatsen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Kleur toevoegen

  De vereiste kleur toevoegen volgens de specificaties voor het kleuren van een partij.

 • Lakmengsel verwarmen

  Het bereide mengsel verwarmen om de was bovenop de oplossing te krijgen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Viscositeit van chemische stoffen meten

  De viscositeit meten van de gemengde ingrediënten met behulp van een viscosimeter.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

verslag doen van testresultaten machineonderhoud uitvoeren levering van grondstoffen beheren documentatie over de registratie van de partij opstellen parameters van productieprocessen optimaliseren defecte productiematerialen melden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gevaarlijk afval verwijderen producttests uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ergonomisch werken een cnc-controller programmeren voorraadniveaus bewaken optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd mixer schoonmaken overleggen met externe laboratoria testgegevens vastleggen laboratoriumproeven uitvoeren

Source: Sisyphus ODB