Beroep operator controlekamer mijnbouw

Operators controlekamer mijnbouw voeren een reeks taken uit vanuit de controlekamer van een mijn. Zij houden toezicht op de processen via elektronische weergaven op monitors, meters en lampjes. Operators controlekamer wijzigen variabelen en communiceren met andere afdelingen om ervoor te zorgen dat de processen vlot en volgens de vastgestelde procedures verlopen. Zij nemen passende maatregelen in geval van onregelmatigheden of noodsituaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

  De regels en risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij het werken onder de grond. 

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Communicatie tijdens noodgevallen in de mijn coördineren

  De procedures voor communicatie tijdens noodsituaties begeleiden en coördineren. Bellers op de juiste wijze instrueren en hen op de hoogte houden van reddingsoperaties. Reddingswerkers waarschuwen en detacheren voor noodoproepen en kritisch alarm.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Communicatie op afstand coördineren

  Netwerk- en radiocommunicatie tussen verschillende operationele eenheden aansturen. Verdere radio- of telecommunicatieberichten of oproepen ontvangen en doorsturen. Dit kunnen berichten van het publiek of van de hulpdiensten zijn.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Apparatuur volgen

  Meetapparatuur controleren houdt in dat meters, wijzerplaten of beeldschermen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een machine werkt.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie inzake mijnbouwapparatuur verstrekken impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten onafhankelijke operationele besluiten nemen elektriciteit zorgen dat mijnbouwgegevens worden bijgehouden mechanica productierapporten schrijven

Source: Sisyphus ODB