Beroep zeepzieder

Zeepzieders bedienen apparatuur en mengers die zeep produceren, waarbij zij ervoor zorgen dat het eindproduct wordt geproduceerd volgens gespecificeerde formules.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Alkylering

  Inzicht in het verplaatsen van een alkylgroep van de ene molecule naar de andere. Dit proces wordt gebruikt bij olieraffinage om isobutanen te alkyleren, waarbij premium mengsels voor brandstof worden geproduceerd.

Vaardigheden

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Alkaliteit testen

  De alkaliteit van natronloog testen, zo nodig natriumcarbonaat of water toevoegen.

 • Kenmerken van mengsel controleren

  Kenmerken zoals kleur, homogeniteit of viscositeit van het kokende mengsel in de tank controleren.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Ketels vullen

  De ketel met de gespecificeerde hoeveelheden ingrediënten vullen.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

parfum en cosmetische producten juiste productmallen selecteren chemische monsters bereiden afval beheren apparatuur voor chemische analyse gebruiken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken zeepformule implementeren chemische mengers onderhouden vormgevingstechnieken gebruiken bedrijfsafval ophalen

Source: Sisyphus ODB