Beroep zeepperser

Zeeppersers bedienen de zeeppers die zeepstukken in specifieke vormen en maten produceert, waarbij zij ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de specificaties en kwaliteitseisen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Zeepfilter vervangen

  De zeepfilter van de ploddermachine vervangen door de filterdop los te halen, de zeepfilter te inspecteren en hem te vervangen volgens de specificaties.

 • Zeeppersmachines bedienen

  De zeeppersmachine bedienen door deze in te stellen en te gebruiken om de gemalen zeep om te zetten in zeeprepen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Plaat om zeep vorm te geven selecteren

  De overeenkomstige plaat selecteren en ze in de ploddermachine plaatsen. De plaat moet worden geselecteerd op basis van de specificaties, zodat de zeepstukken de juiste vorm en grootte hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

chemische processen bulktransport van grondstoffen afhandelen omgevingsparameters controleren techniek voor elektrische apparatuur chemicaliën overbrengen basischemicaliën afval beheren toestand van chemische processen controleren

Source: Sisyphus ODB