Beroep machineoperator cosmeticaproductie

Machineoperators cosmeticaproductie bedienen machines voor de vervaardiging van cosmetische producten, waarbij zij met name de machines en instrumenten configureren, reinigen en onderhouden en het productieschema in acht nemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cosmetica

  De verschillende soorten stoffen die worden gebruikt om het uiterlijk van het menselijk lichaam te verbeteren.

 • Cosmetische ingrediënten

  Een verscheidenheid aan ingrediënten waaruit cosmetische producten zijn samengesteld, variërend van gemalen insecten tot roest.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Cosmetica produceren

  Cosmetische producten bereiden, eventueel aangepast aan klanten met specifieke behoeften, zoals lotions, zepen, gezichtsmaskers of zalfjes.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Productspecificaties controleren

  De hoogte, kleur en andere eigenschappen van het eindproduct controleren aan de hand van de specificaties.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting schoonmaak ter plaatse uitvoeren allergische reacties op cosmetica goede productiepraktijken wettelijke vereisten op het gebied van cosmetica naleven gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cosmeticasector productieapparatuur afstellen productiedocumentatie beheren parfum en cosmetische producten industriële containers reinigen kwaliteit van producten controleren concentraties berekenen chemie mengoperaties uitvoeren

Source: Sisyphus ODB