Beroep operator raffinaderij

Operators raffinaderij testen olie tijdens de verwerking en vóór verzending. Zij bedienen de pompsystemen en regelen de oliestroom naar de pijpleidingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Oliepompsystemen bedienen

  De controlepanelen bedienen om de druk en de temperatuur en het debiet van de productstroom aan te passen. Systemen voor het verpompen van olie regelen; de vloeistofcirculatie in een petroleumraffinaderij bewaken.

 • Oliemonsters testen

  Analyseren van oliemonsters om eigenschappen zoals consistentie, textuur, viscositeit of concentratie te bepalen. Bedienen van meetinstrumenten zoals pH-meters, hydrometers en viscometers.

 • Olietests uitvoeren

  Tests op oliemonsters uitvoeren om de kwaliteit van het product te bepalen; centrifugale testapparatuur gebruiken om watergehalten, bodemsediment of vreemde materialen te beoordelen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Oliemonsters nemen

  Monsters van petroleumproducten verzamelen door ontluchtingskleppen te bedienen; containers in tanks plaatsen om monsters te nemen.

 • Olieleveringen berekenen

  Ontvangstbewijzen opstellen en leveringen van aardolie en andere aardolieproducten berekenen. Standaardformules toepassen om de waarden van de testresultaten te berekenen.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Activiteiten bij de olieput coördineren

  Activiteiten bij de olieput coördineren, zoals stilleggingen en grote projecten.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

 • Temperatuur in olietanks meten

  Thermometers in de olietanks plaatsen om temperatuurinformatie te verkrijgen.

 • Gegevens inzake olie-exploitatie analyseren

  Productiegegevens noteren en verwerken; documenten, instrumenten en gegevens van resultaten van laboratoriumanalyses begrijpen en analyseren.

Optionele kennis en vaardigheden

activiteiten van pomphuizen synchroniseren olieverwerkingseenheden reinigen chemie wiskunde

Source: Sisyphus ODB